DRUKUJ
 
ks. Jan Kracik
Święci grzesznicy a grzeszni święci
materiał własny
 


Metik: Ma ksiądz swoją własną receptę na zostanie świętym?
 
ks. Jan Kracik: Nie potrzebuję własnej - jest w Ewangelii, a każdy musi ją sobie przetłumaczyć na język niepowtarzalnego życia osobistego i jego możliwości. Świętych można naśladować, ale nie kopiować. Nie jesteśmy seryjnymi stworzeniami.
 
nicktov: Czy w dzisiejszych czasach istnieją uznani przez Kościół mistycy?
 
ks. Jan Kracik: Zjawiska mistyczne się bada ale Kościół się wypowiada o nich ostrożnie za życia mistyków, a w pełni dopiero jeśli podejmie proces kanonizacyjny - czyli po śmierci.
 
nicktov: Dlaczego św. Tomasza ogłoszono świętym chociaż również głosił poglądy potępione przez Kościół - nt Niepokalanego Poczęcia Maryi i człowieczeństwa płodu?
 
ks. Jan Kracik: Nie można zarzucać św. Tomaszowi tego co zostało wiele wieków po jego śmierci ogłoszone jako dogmat czy też rozpoznane przez naukę.
 
_ateista: Czyli jeśli ktoś głosi dyskusyjne poglądy świętym być nie może, natomiast jeśli w czynach jest łotrem ale nie zajmuje sie teoretyzowaniem to świętym być może?
 
ks. Jan Kracik: Liczy się bilans życia - toczącego się myślą, mową i uczynkiem - dopełniony Miłosierdziem Boga, a stopień świętości już na ziemi jest ważny dla każdego człowieka. Tak samo jak nie wszystko jedno jaki stopień sprawności fizycznej czy umysłowej człowiek osiąga, rozwijając swe możliwości lub je marnując.
 
aster: Dlaczego niektórzy teologowie twierdzą, że wszyscy zostaniemy zbawieni, skoro Pan Jezus powiedział "tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".
 
ks. Jan Kracik: Kościół o nikim nie orzekł że został potępiony! Ale Nowy Testament uczy wyraźnie o możliwości samowykluczenia ostatecznego od jedności z Bogiem – zob. np. Mt 25,41; 1 J 3,15.
 
hadler: Poziom świadomości wiary decyduje o materii grzechu, czy zawiniona nieświadomość usprawiedliwia?
 
ks. Jan Kracik: Pytanie dotyczy nie wiary i materii grzechu, lecz sumienia. Jego sądowi, gdy jest pewny, człowiek winien posłuszeństwo. Ale sumienie w stanie niewiedzy wydaje nieraz błędne oceny czynów. Ignorancja taka może być zawiniona lub nie. I od tego zależy odpowiedzialność (szerzej zob. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1790-94).
 
Lechu: Ktoś kto nie poznał słodkości Jezusa, bo poznać nie miał okazji, również ma szanse osiągnąć ową doskonałość jaką jest świętość?
 
ks. Jan Kracik: Oczywiście. Tego uczy Pismo Święte, że Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy” (1 Tm 2,3). Przypowieść o talentach do rozważenia. Komu więcej dano od tego więcej wymagać się będzie (zatem od nas).
 
Nataliaaa: Jaki jest księdza ulubiony cytat z Pisma Świętego?
 
ks. Jan Kracik: Emaus - Rozmowa z uczniami w drodze. Dramat rozmijania się oczekiwań wzajemnych – Chrystusa i naszych. I możliwość wspaniałego finału tego napięcia – owo rozpoznanie Pana gdy Pisma nam wyjaśnia, gdy łamie Chleb (Łk 24,30-32).
 
nicktov: Czy można dziś zostać św naśladując umartwienia np św. Gerarda - biczując się i boleśnie rozciągając za pomocą lin?
 
ks. Jan Kracik: Roztropność jest konieczną przyprawą świętości. Niektórzy święci bywali bardziej do podziwiania niż do naśladowania. Ażeby nie myśleć całkiem źle o ich wielkiej ascezie proszę pomyśleć jak męczą się ludzie dla lepszego wyglądu, zrobienia wrażenia, odchudzenia itp....
 
buszmenka: Czy to okaleczanie się i biczowanie nie było łamaniem przykazania nie zabijaj?
 
ks. Jan Kracik: Opisy starych żywotów świętych w różnym stopniu odpowiadają rzeczywistości. A jeśli niektórzy przesadzali to można wątpić czy Pana Boga to cieszyło choć zapewne miłosiernie uwzględniał ich szczere intencje uczczenia Go w ten sposób.
 
kalafiorek: Czy Kościół może sie mylić ogłaszając kogoś świętym?
 
ks. Jan Kracik: Przy kanonizacji nie.
 
wejder: Czy każdy papież (nawet Formozus z synodu trupiego) był i jest świętym?
 
ks. Jan Kracik: Bycie biskupem czy papieżem nie jest gwarancją zostania świętym. Papież Formozus (891-896) choć prowadził przykładne życie nie został ogłoszony Świętym. Za to, co zrobiono z jego zwłokami (synod trupi) nie odpowiada. W czym więc problem?
 
INKE: Skoro kwestie opisywane np biczowanie niekoniecznie są prawdziwe to skąd wiadomo że inne wydarzenia są?
 
ks. Jan Kracik: Są różne gatunki literackie, różne też są stopnie wiarygodności źródeł historycznych. Nie tylko tych o biczownikach. Badaniem wartości źródeł zajmują się oczywiście historycy.
 
kalafiorek: Czy do dziś ,,porcjuje sie ciało świętego"na relikwie?
 
ks. Jan Kracik: Zanim się skończy proces kanonizacyjny to zazwyczaj ze zmarłego zostają tylko kości więc problem "porcjowania" ciała odpada.
Powoli będziemy kończyć - dziękuję za wszystkie pytania. Z Bogiem!
     
 
strona: 1 2 3 4