DRUKUJ
 
Dlaczego STOP narkotykom? - kampania w małopolskim
 


Elementem kampanii jest telewizyjny program edukacyjny autorstwa Małgorzaty Ajszpur, w którym ukazane zostały świadectwa młodych, którzy doświadczyli uzależnienia od narkotyków. Ich często wstrząsające historie mają przemówić do wyobraźni rówieśników. Wypowiadają się także specjaliści i terapeuci. Umożliwia to poszerzenie wiedzy na temat uzależnień i wskazuje na konkretne sposoby radzenia sobie z problemem. Program ma na celu także poszerzenie wiedzy na temat: gdzie osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc. Na terenie szkół rozpowszechnione zostaną plakaty informujące o programie.

 Zamierzeniem organizatorów jest, aby program został rozpowszechniony przez Kuratorium Oświaty i udostępniony uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicom, a także nauczycielom. Wraz z programem przekazane zostaną przykładowe konspekty lekcji wychowawczych (znajdują się one na wewnętrznej stronie okładki płyty DVD). Mamy nadzieję, że program wraz z konspektami lekcji wykorzystany będzie podczas lekcji wychowawczych we wszystkich klasach a także zostanie zaprezentowany podczas wywiadówek z rodzicami. Honorowy patronat nad realizacją przedsięwzięcia objęli: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.
Program profilaktyczny „Dlaczego STOP narkotykom?” powstał w porozumieniu ze specjalistami do spraw uzależnień i otrzymał ich liczne rekomendacje. Narkomania wśród dzieci i młodzieży to rosnący problem w naszym regionie. Wzrasta liczba osób sięgających po narkotyki, obniża się wiek osób sięgających po nie, ich dostępność i różnorodność jest coraz większa.
Program jest wart prezentacji uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicom i nauczycielom. Pokazuje jak z pozoru nieszkodliwie i niewinnie zaczyna się uzależnienie od narkotyków, prowadzące do drastycznych a często tragicznych konsekwencji. Początkowe pozory atrakcyjności, dobrej zabawy, łatwego sposobu „rozwiązania” osobistych problemów czy szybkiego osiągnięcia sukcesu, zamieniają się w chorobę na całe życie, niszczą jednostkę i jej relacje z rodziną i społeczeństwem. Film niesie nadzieję, że nawet po tak trudnych a czasem i tragicznych wydarzeniach, realny jest powrót do społeczeństwa i realizacja planów i marzeń.
Zaletą programu jest ukazanie prawdy, że możliwe jest osiągniecie sukcesu, bycie szczęśliwym , realizowanie celów życiowych i zainteresowań bez wspomagaczy.
Ostatecznym przesłaniem, jaki niesie ze sobą film do wszystkich młodych, nauczycieli, wychowawców i rodziców brzmi: „Życie jest zbyt cenne, aby je przećpać”.

Bliższych informacji udziela: Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Marcin Nowak: tel. 793 099 533
www.krakow.ksm.org.pl/aktualnosci/stop_narkotykom ).