Chanel Santini KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
DRUKUJ
 
Mali kolędnicy misyjni pomogą dzieciom z Papui Nowej Gwinei
 


- Jezus pragnie narodzić się także w Papui Nowej Gwinei, bo tam o zbawieniu nie wszyscy słyszeli. - Cudny ziemi to zakątek jak rajska kraina. Ciemność i zło ustąpią, gdy przyjdzie Boża Dziecina. - Klęski, waśnie i choroby, bieda tamtych ludzi, niechaj w sercach chrześcijańskich miłosierdzie wzbudzi. Tak właśnie brzmi fragment scenki kolędniczej, którą dzieci będą prezentować odwiedzając domy i kwestując na rzecz rówieśników z Oceanii.

Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przekazane na projekty w Papui Nowej Gwinei. Dzieci z Polski pomogą w ten sposób dzieciom papuaskim. - Wiele z nich doświadcza cierpień z powodu niesprawiedliwości, wykorzystywania przez dorosłych oraz braku dostępu do edukacji – wyjaśnia Anna Sobiech, sekretarz krajowy PDMD. Zachęca też dzieci do włączenia się w misyjną kolędę i modlitwę za rówieśników. Zanim dzieci wyruszą z kolędą, podczas spotkań poznają trudności, z którymi borykają się papuaskie dzieci.

Dzieci stanowią prawie połowę z 5,6 milionowej ludności Papui. Wiele dzieci przychodzących na świat na wyspach Oceanii nie dożywa piątego roku życia, mimo różnego rodzaju pomocy międzynarodowej oraz wysiłków miejscowej ludności. Główną przyczyną są choroby, zarówno samych dzieci, jak i rodzących je matek. Zwykłe przeziębienie czy biegunka często okazują się chorobą śmiertelną. Bardzo groźna jest też malaria, a w ostatnich latach doszła jeszcze jedna śmiertelna choroba AIDS. W miastach Papui na jednego lekarza przypada ok. 15 tys. osób, a w wioskach rozrzuconych po buszu aż 80 tys. Papua Nowa Gwinea jest krajem biednym i bardzo słabo rozwiniętym, stąd też w wielu rodzinach brakuje pożywienia. Dużym problemem mieszkańców Papui Nowej Gwinei jest tzw. school fee, czyli opłata za szkołę. Jej wysokość sięga czasem 1200 kina (1 kina –1 zł). Szkoła, nawet podstawowa, nie jest obowiązkowa. W konsekwencji chodzi do niej tylko niewiele ponad 10% dzieci, a analfabetyzm sięga 35,4%. Na dodatek brakuje szkół i całego wyposażenia, łącznie z podręcznikami i zeszytami.

W 2007 r. polskie dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zebrały prawie milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (dokładnie 1 348 554,17 zł). Znacząca część tej kwoty pochodziła z ofiar dzieci pierwszokomunijnych (681 181,45 zł), w 41 diecezjach przy okazji I Komunii Świętej dzieci pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Kolędnicy Misyjni uzbierali kwotę 450 105,11 zł, która wsparła dzieci w Peru. W sumie z ofiar przekazanych przez polskie dzieci udało się zrealizować 70 projektów, w tym 15 w Indiach i 9 w Republice Demokratycznej Konga.

--------------------------------------------------------------------------------

Papua Nowa Gwinea – informacje o kraju

Kraj ten leży w zachodniej części Pacyfiku. Obejmuje wschodnią część wyspy (zachodnia należy do Indonezji) oraz ok. 2800 wysp i wysepek leżących na północ i wschód od niej. Główna wyspa kraju ma charakter górzysty. Większość mniejszych wysp ma pochodzenie wulkaniczne. Charakteryzuje ją klimat równikowy monsunowy, z obfitymi opadami, co sprzyja bujnemu rozwojowi roślinności.

Papua-Nowa Gwinea jest słabo rozwiniętym krajem rolniczym (uprawia się: kakaowiec, kawę, kokos, kauczukowiec, banany, herbatę, różne gatunki ziemniaków), duże znaczenie ma rybołówstwo. Występują tu liczne bogactwa naturalne, jak: miedź, uran, nikiel, diamenty, złoto.

Ludność składa się z ok. tysiąca plemion (w tym 80% to Papuasi, niecałe 15% - Melanezyjczycy), zamieszkujących określone terytorium i posiadających własną kulturę, prawa i w większości język. By możliwe było porozumienie pomiędzy klanami został sztucznie stworzony język pidgin. Także Kościół posługuje się tym językiem. Jednak językiem urzędowym jest język angielski, w nim również odbywa się nauka w szkole.

Główne problemy to niestabilność polityczna i korupcja, a także bezrobocie i kłopoty z utrzymaniem porządku prawnego w miastach. W rejonach kopalni odkrywkowych jest znaczne zniszczenie środowiska naturalnego, co potęguje także niekontrolowany wyrąb lasów. Na wyspie Bougainville wciąż nierozwikłany jest konflikt separatystyczny. Rdzennych mieszkańców dotyka zaś epidemia AIDS.

Tradycyjną religią jest animizm, czyli wiara w duchy, oraz silnie zakorzeniony kult przodków. Misjonarze pomagają Papuasom w odkryciu i zrozumieniu Ewangelii, by - pomimo silnego osadzenia w kulturze przodków – mogli uporać się z problemami podziałów plemiennych, by potrafili dostosować prawo plemienne do Ewangelii i zgodnie z nią budować pokój i zdolność przebaczania. W Papui Nowej Gwinei pracują polscy misjonarze, zwłaszcza księża werbiści, siostry służebnice Ducha Świętego, misjonarze Świętej Rodziny, a także księża z innych zgromadzeń i zakonów oraz księża diecezjalni z 10 polskich diecezji.

Zob. Misje Pallotyńskie - http://www.papua.misjesac.pl

Zobacz także:
Fotoreportaż z konferencji

(PDMD/ md © Biuro Prasowe KEP 2008)