DRUKUJ
 
Kraków, Anielska Niedziela u Cystersów na Szklanych Domach.
 


Michalicki gość będzie w tym dniu głosił kazania o tematyce anielskiej.  Centralną częścią dnia będzie Msza Święta o godzinie 17.00, podczas której kandydaci do Rycerstwa Świętego Michała, kończąc okres próby, złożą przyrzeczenia rycerskie, tworząc tym samym pierwszy w Krakowie Zastęp Rycerzy Świętego Michała Archanioła. Zaraz po tym nabożeństwie, około godziny 18.00 odbędzie się konferencja pt. 'Świat Aniołów' prowadzona również przez księdza Piotra Prusakiewicza.

Apostolski ruch, zwany Rycerstwem Św. Michała Archanioła powstał w Polsce w 1994 roku z inspiracji ks. Mariana Polaka - Michality, któremu od początku powierzono obowiązki Animatora Generalnego rycerstwa. Rycerstwo Św. Michała Archanioła posiada swój Statut, zatwierdzony przez przełożonego zgromadzenia - ks. Kazimierza Tomaszewskiego. Statut podpisany został w święto Wniebowzięcia N.M.P. 15 sierpnia 1994 roku. Specyficznym charyzmatem rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka. Celem rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia.

Podstawowym obowiązkiem rycerzy jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej, do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła katolickiego, Ojczyzny i całego świata. Grupy modlitewne powstające w parafiach nazywane są 'Zastępami' Rycerstwa św. Michała Archanioła. Przewodniczy im, wybrany spośród Rycerzy Animator.

Ks. Marian Polak. dotychczasowy Animator Generalny Rycerstwa Św. Michała Archanioła, po kilkunastoletniej, ofiarnej pracy w Rycerstwie, które stworzył pod działaniem Ducha Świętego, skierowany został we wrześniu 2004 roku do posługi misyjnej w Argentynie. Na jego miejsce, władze michalickie powołały do tej misji specjalnej księdza Piotra Prusakiewicza. Ksiądz Piotr jest organizatorem pielgrzymek do Włoch na górę Gargano, gdzie w V wieku objawił się Św. Michał Archanioł. Jest też Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika 'Któż jak Bóg'.
Wszystkich zainteresowanych światem Aniołów serdecznie zapraszamy.