DRUKUJ
 
Modlitwa - Lectio Divina
 


Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaXXIX Niedziela Zwykła, rok B

21 października 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: "Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".

(Mk 10,35-45)
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Miejsce na tronie, korona na głowie, berło w ręce, pełny skarbiec nie gwarantuje, że ich posiadacz będzie dobrym władcą, zatroskanym o dobro wszystkich swoich poddanych a nie tylko wybranej grupki ludzi. Tacy władcy, rządzący czyli bez charyzmatu rządzenia często dają innym odczuć smak (gorzki oczywiście) swoich rządów, uciskając ich czy to siłą, czy nieludzkimi podatkami, czy rozbudowanym aparatem bezpieczeństwa. Jezus, który przyszedł na świat nie po to, aby rozdawać swoim uczniom przysłowiowe stołki, miejsca po swojej lewej czy prawej stronie wychodząc naprzeciw ambicjom uczniów proponuje im drogę bycia sługą czy wręcz niewolnikiem innych. Innym proponował, sam realizował, będąc jak ten, który służy do ofiary z życia włącznie.

A ja? Może mi się marzy jakiś urząd lub takowy mi zaproponowano, czy pamiętam, że dla Jezusa to znaczy służyć, być dla innych? Czy jeżeli taki urząd pełnię, jak to mówią „jestem przy władzy”, to czynię wszystko z troski o innych, i to wszystkich, nie tylko wybranych, czy tych z klucza rodzinnego? Czy troską otaczam szczególnie najsłabszych wdowy, sieroty, życiowo niezaradnych? Czy postawy służby ciągle uczę się od Pana Jezusa, zdając sobie sprawę, że tej nauce nie będzie końca? Czy na siłę nie pcham się na urzędy, świadom, że nie mam ku temu charyzmy, bardziej innym bym zaszkodził niż im pomógł? Czy z pełnionym urzędem, funkcją potrafię się rozstać, bo upłynęła kadencja, bo wiek emerytalny, bo już nie daję rady? Bez histerii, przeciągania, marudzenia po prostu koniec, odchodzę, czas na innych. Czy nie trzymam się urzędu, funkcji za wszelką cenę?

Pomodlę się, abym wpatrzony w Jezusa, niezależnie od tego czy pełnię jakiś urząd czy nie, był jak ten, kto służy, zabiega o dobro innych, dla innych się poświęca.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski..
(Ps 33,4-5)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

 

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018