DRUKUJ
 
Eugene Peter Koshenina i O. Robert DeGrandis SSJ
Droga Krzyżowa
Wydawnictwo Mateusza
 


Książka ta powstała, abyśmy lepiej rozumieli wstrząsające okrucieństwo spektaklu Męki, jaki rozegrał się na osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ta historia opowiedziana jest tu w szczegółach, aby przybliżyć jej realność. Oparta jest na wielu dodatkach, które są zgodne z Biblią, tradycją i pismami Ojców Kościoła. Jednakże, zawsze należy pamiętać, że żaden człowiek nie zdoła nigdy pisać we właściwy sposób o nieskończonym, doskonałym Bogu Człowieku, Jezusie.

***

Obyście przez tę książkę wyraźniej poznali i zrozumieli niezmierzoną miłość, odwagę, cierpienie i nieśmiertelną miłość Jezusa. Ponieważ to przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie otrzymaliśmy zbawienie.

***

Spis treści

Słowo wstępne, o. Robert deGrandis SSJ
Słowo wstępne, Eugene Peter Koshenina
Wprowadzenie
Rozdział I. Udręka w Ogrodzie
Rozdział II. Wyszydzony przez Annasza
Rozdział III. Sądzony przez Sanhedryn
Rozdział IV. Przed Piłatem i Herodem
Rozdział V. Ubiczowany przez Rzymian
Rozdział VI. Ukoronowany cierniami
Rozdział VII. Jezus dźwiga swój krzyż
Rozdział VIII. Szymon pomaga Jezusowi
Rozdział IX. Maryja i pasterze
Rozdział X. Przybity do krzyża
Rozdział XI. Jezus zbawia rabusia
Rozdział XII. Bóg-Człowiek umiera
Rozdział XIII. Pogrzeb Jezusa
Rozdział XIV. Próba wiary
Rozdział XV. Zmartwychwstanie
Rozdział XVI. Jezus ukazuje się Maryi
Dodatek: LITANIA "Jezus, Więzień Miłości"

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー