DRUKUJ
 
Fr. Justin
Serce Eucharystii
materiał własny
 


Serce Eucharystii

Początkowo "łamanie chleba", "msza" odbywała się podczas prawdziwego posiłku zwanego agape. Dzisiaj trudno rozpoznać w naszych kościołach tę pierwotną postać wieczerzy Pańskiej, gdyż została ujęta w uroczyste ramy modlitwy i ceremonii.

To, co istotne, pozostało jednak w dzisiejszej mszy świętej takie samo jak w wieczerniku. Pośrodku stoi nakryty stół (wprawdzie często bogato zdobiony, a w średniowieczu otoczony malowidłami ściennymi). Dokładnie tak samo jak podczas ostatniej Wieczerzy wypowiada się nad chlebem i winem słowa, którymi posłużył się Chrystus; rozdziela się ten chleb i wino, je się i pije. Nad chlebem i winem wypowiada się modlitwę błogosławieństwa i mocą jej słów pod postaciami eucharystycznymi staje się obecny prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Jezus Chrystus. Ta rzeczywista obecność Chrystusa stanowi niejako serce Eucharystii, sakrament, który wśród wszystkich innych zajmuje miejsce najgodniejsze - daje bowiem owoc zbawienia i uobecnia źródło zbawienia - samego Jezusa Chrystusa.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/