DRUKUJ
 
red. Piotr Koźlak CSsR
Adwent i Boże Narodzenie ze św. Alfonsem Liguorim
Wydawnictwo Homo Dei
 


Wstęp
 
Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Wcielonym Słowem Bożym i przygotowywania się na nie poprzez modlitwę, post, oczyszczenie, uczestnictwo w rekolekcjach. "Celebrując co roku liturgię adwentu, Kościół aktualizuje oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego przyjścia" (KKK 524). Liturgiczna dynamika adwentu dzieli go zatem na dwie części. Najpierw, wspominając pierwsze przyjcie Chrystusa, wsłuchujemy się w słowa mówiące o paruzji, rozumianej jako obecno, ale i powtórne Jego przyjcie na końcu czasów. Natomiast w ostatnim tygodniu (1723 grudnia) koncentrujemy się już tylko na historycznym przyjściu Mesjasza i Jego narodzinach w Betlejem. Teksty liturgiczne adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez które Bóg zapowiadał i przygotowywał wiat na przyjcie swego Syna: Izajasza, Jana 
Chrzciciela, Maryję.
 
Oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Liturgia słowa pierwszej zachęca nas do czuwania i modlitwy, ponieważ Pan na pewno przyjdzie, i to w chwili, kiedy się nie spodziewamy. 
 
Druga i trzecia ukazują prawdę, że Pan nadejdzie niebawem jako sędzia sprawiedliwy, pełen potęgi i chwały. Dlatego Jan Chrzciciel wzywa nas do nawrócenia i prostowania dróg swego życia już teraz, by stale by przygotowanym na spotkanie z Bogiem. Ostatnia niedziela koncentruje się na narodzeniu Jezusa i ukazuje Matkę Bożą jako Tę, która przyjęła Boży plan zbawienia.
 
Niniejsza książka jest przeznaczona na cały okres adwentu i Bożego Narodzenia do niedzieli Chrztu Pańskiego jako pomoc do codziennej modlitewnej refleksji w trzyletnim cyklu liturgicznym (w roku 2013 przypada rok A, w2014 B, w2015 C itd.). Dlatego też obejmuje najdłuższy możliwy adwent, czyli 28 dni. Składają się na nią Ewangelie na poszczególne dni (lub ich fragmenty), słowa w. Alfonsa Liguoriego, Doktora najgorliwszego, stosowne modlitwy oraz różne postanowienia lub pytania do przemyślenia. 
 

Spis treści:
 
Wstęp
I tydzień adwentu
I niedziela adwentu (A)
I niedziela adwentu (B)
I niedziela adwentu (C)
 
II tydzień adwentu
II niedziela adwentu (A)
II niedziela adwentu (B)
II niedziela adwentu (C)
 
III tydzień adwentu
III niedziela adwentu (A)
III niedziela adwentu (B)
III niedziela adwentu (C)
 
IV tydzień adwentu
IV niedziela adwentu (A)
IV niedziela adwentu (B)
IV niedziela adwentu (C)
 
Druga część adwentu
17 grudnia  
18 grudnia 
19 grudnia  
20 grudnia
21 grudnia  
22 grudnia 
23 grudnia
24 grudnia 
 
Okres Narodzenia Pańskiego
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
Msza w nocy 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
Msza w dzień  
26 grudnia  św. Szczepana
Niedziela Świętej Rodziny (A)
Niedziela Świętej Rodziny (B) 
Niedziela Świętej Rodziny (C)
27 grudnia  św. Jana Apostoła i Ewangelisty  
28 grudnia  Świętych Młodzianków 
29 grudnia 
30 grudnia  
31 grudnia 
 
II niedziela po Narodzeniu Pańskim 
1 stycznia  Świętej Bożej Rodzicielki  
2 stycznia  
3 stycznia  
4 stycznia 
5 stycznia 
Objawienie Pańskie (Trzech Króli) 
7 stycznia  
8 stycznia 
9 stycznia  
10 stycznia 
11 stycznia 
12 stycznia 
 
strona: 1 2
グッチバッグコピー グッチ財布コピー