DRUKUJ
 
Sokółka. Aż do skończenia świata
 


„Ja jestem z wami, aż do skończenia świata” - te słowa Jezusa znalazły potwierdzenie w wydarzeniu prawdopodobnego cudu eucharystycznego, jaki miał miejsce w kościele p. w. św. Antoniego w Sokółce na Podlasiu siedem i pół roku temu.
 
Pierwszy świadek wydarzenia, siostra eucharystka Julia Dubowska, zakrystianka z kościoła p.w. Św. Antoniego, daje świadectwo o faktach, jakie miały miejsce w tym kościele w październiku 2008 r.
 
12 października 2008 r., w trakcie udzielania komunii świętej, jednemu z kapłanów wypadł na stopień ołtarza konsekrowany komunikant. Kapłan przerwał udzielanie komunii świętej i zgodnie z przepisem liturgicznym umieścił komunikant w naczyniu „vasculum”, aby rozpuścił się wodzie.  
 
Po mszy świętej s. Julia Dubowska na polecenie proboszcza, ks. Stanisława Gniedziejko, przelała zawartość „vasculum” do innego naczynia i umieściła go w sejfie, znajdującym się w zakrystii kościoła.
 
Po upływie tygodnia, 19 października, w niedzielę misyjną siostra Julia Dubowska  zajrzała do sejfu. „Poczułam delikatny zapach przaśnego chleba. Woda była czysta, niezabarwiona, a w niej rozpuszczający się komunikant, na środku którego widniała wypukła plamka, czerwonej barwy, przypominająca wyglądem skrzep krwi, jakby żywa cząstka ciała” - mówi siostra Julia.
 
Przeprowadzone badania patomorfologiczne w klinice Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez dwóch, niezależnych patomorfologów – prof. dr hab. Marię Sobaniec-Łotowską i prof.dr. hab. Stanisława Sułkowskiego dowiodły, że do konsekrowanego komunikantu nie została dołączona żadna inna substancja, lecz jego fragment przybrał postać tkanki mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii.
 
W Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 r., decyzją ks. abpa Edwarda Ozorowskiego, metropolity białostockiego, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce został podniesiony do rangi Kolegiaty. Powołano Kolegiacką Kapitułę Najświętszego Sakramentu. Charyzmatem i zadaniem Kapituły jest troska o kult i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycznego.
 
Wydarzenie Eucharystyczne w Sokółce zostało uznane na szczeblu diecezjalnym. Akta skierowano do Watykanu.
 
Po 3 latach od momentu wydarzenia, tj. 2 października 2011 r., odbyło się wprowadzenie i instalacja relikwiarza z cząstką Ciała Pańskiego na białej tkaninie - korporale, oraz Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Matki Bożej Różańcowej kościoła św. Antoniego.   
 
Kustodia została przeniesiona procesyjnie przez proboszcza kościoła, ks. Stanislawa Gniedziejko, Uroczystościom przewodniczył metropolita białostocki, abp Edward Ozorowski.  
 
Przez 2 lata Kaplica Różańcowa była przygotowywana do całodziennej adoracji  Najświętszego Sakramentu. W czasie remontu kaplicy Matki Bożej Różańcowej okazało się, że w witrażach i na malowidłach znajduje się wiele symboli eucharystycznych.
 
Na uroczystości 2 października 2011 r., przybyły tłumy wiernych z Polski i zza granicy. Uroczystości poprzedziły tygodniowe misje święte, prowadzone przez Ojców Redemptorystów.
 
Od tego czasu do Sokółki przybywają pielgrzymi, aby adorować Pana Jezusa w przemienionej hostii, modlić się, prosić o łaski. W Sanktuarium znajdują się świadectwa uzdrowień fizycznych i duchowych
 
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Eucharystek pracują w parafii św. Antoniego w Sokólce od 50 lat. „Tu, jeszcze przed cudem, powstało pierwsze w diecezji koło Eucharystycznego Ruchu Młodych – mówi siostra Julia Dubowska.
 
Zgromadzenie Sióstr służebnic Jezusa w Eucharystii zostało założone w 1923 r. przez bł. abpa Jerzego Matulewicza (1871-1927), ordynariusza diecezji wileńskiej .
 
Anna Dziemska
foto: Anna Dziemska
Źródła: własne, ks. Stanisław Gniedziejko, „Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce”.
www.franciszkanie.pl