DRUKUJ
 
Uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
 


Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie było centralnym miejscem obchodów jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich w archidiecezji warszawskiej. Po Mszy pod przewodnictwem kard. Nycza ulicami osiedla Niedźwiadek przeszła procesja.
 
Maryja jest monstrancją, żywą monstrancją, która zanosi ludzi do Chrystusa – powiedział kard. Kazimierz Nycz, podczas obchodów jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie.
 
W homilii kard. Nycz zaznaczył, że objawienie z 1917 r. niesie ważną naukę dla dorosłych – Bóg pokazuje, że dziecko jest często nośnikiem prawdy w rękach Stwórcy. Prawdy prostej, nieskalanej, która może być przyniesiona od samego Boga do matki dziecka, do jego ojca, do nauczyciela i kapłana – powiedział.
 
Metropolita warszawski nawiązał do dzisiejszego czytania z Apokalipsy św. Jana, zaznaczając, że w przedstawionej wizji, oprócz matki i dziecka pojawia się postać smoka, który chce zniszczyć dziecko.
 
– To jest fakt, który realizuje się również w dzisiejszej rzeczywistości. Papież Franciszek powiedział dziś, że trzeba się liczyć z tym smokiem – powiedział duchowny. Dodał, że walka z bestiami współczesnego świata trwa, a zadaniem wiernych i kapłanów jest wprowadzenie bliźnich w światło pochodzące od Maryi.
 
Kard. Nycz przypomniał także słowa papieża Franciszka, który zaznaczył, że objawienia w Fatimie mają przypomnieć wszystkim, iż Kościół ma w Maryi swoją matkę, która prowadzi każdego do Jezusa.
 
– Maryja jest monstrancją, żywą monstrancją, która zanosi ludzi do Chrystusa. W tym znaczeniu każdy z nas jest świątynią, miejscem, w którym mieszka Bóg. Jest taką fatimską monstrancją, zanoszącą Jezusa do braci – zaakcentował.
 
Metropolita warszawski przypomniał również zdarzenie, które miało miejsce w Kanie Galilejskiej, kiedy na prośbę Maryi Jezus przemienił wodę w wino. Zdaniem kapłana istotą każdej świątyni i każdego sanktuarium powinny być słowa wypowiedziane wówczas przez Matkę Bożą: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.
 
– To słowa najważniejsze, które wypowiada Maryja i w Lourdes, i w Fatimie, i w każdym innym miejscu świata: „Wróćcie do miłości Chrystusowej, która jest rozlana w waszych sercach, wróćcie do przykazań, wróćcie do Jego świętej, zbawczej woli, zróbcie wszystko cokolwiek wam powiem mój Syn” – wskazał.
 
Duchowny wspomniał też słowa Piusa XII, wypowiedziane w czasach drugiej wojny światowej „Gdy zawodzą wielcy tego świata, wtedy Bóg sprawy swoje powierza dzieciom”. – Rzeczywiście w 1917 roku wielcy tego świata bardzo zawiedli. Wtedy z orędziem samego Boga, poprzez dzieci, przychodzi Maryja – zaznaczył kapłan. Dodał, że jeżeli ktoś chce zmienić świat na lepsze zawsze musi zacząć od siebie, likwidując w sobie „deficyt miłości”.
 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie było centralnym miejscem obchodów jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich w archidiecezji warszawskiej. Główną Mszę św. o godz. 17.00 poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii wraz z uroczystą procesją ulicami osiedla Niedźwiadek przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Podczas Eucharystii poświęcono figury Dzieci Fatimskich, a następnie wstawiono je do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej przed sanktuarium.
 
Od maja do października 1917 roku w portugalskim miasteczku Fatima trójce dzieci ukazywała się Matka Boża. Było to rodzeństwo Marto: Franciszek i Hiacynta oraz ich siostra cioteczna Łucja dos Santos. Kościół niecałe trzynaście lat po wydarzeniach zatwierdził objawienia, a Fatima stała się miejscem kultu, nawróceń i kształtowania się powołań.
 
 
www.archwwa.pl