DRUKUJ
 
Trwają Pawełki - nowenna ku czci Patriarchy zakonu Paulinów
 


Trwa Nowenna do św. Pawła Pierwszego Pustelnika w dniach 13-20 stycznia. W Zakonie Paulinów styczeń to bowiem miesiąc poświęcony głównemu patronowi Zakonu – św. Pawłowi z Teb w Egipcie, Pierwszemu Pustelnikowi. Na Jasnej Górze „Pawełki” mają szczególnie uroczysty charakter, gdyż sanktuarium jest najliczniejszym na świecie klasztorem paulinów i siedzibą przełożonego generalnego czyli generała Zakonu Paulinów. 
 
Drugiego dnia kazanie wygłosił o. Stanisław Rudziński. „W sercu dokonuje się wybór, w sercu dokonuje się powołanie. O Maryi, Ewangelista mówi, że Jej wiara polegała na tym, że słuchała Słowa Bożego, rozważała je w swoim sercu i je zachowywała” – mówił. Jednocześnie zachęcił, by słuchać Słowa Bożego „wśród tego wrzasku świata, reklam, Internetu”. 
 
O. Stanisław Rudziński nawiązał także to osoby św. Stanisława Kostki, ponieważ w Kościele w Polsce rok 2018 jest rokiem poświęconym temu świętemu. 
 
W poniedziałek, 15 stycznia trzecie kazanie do zgromadzonych skierował o. Dariusz Szuba. „Tym, który całkowicie swoje życie oddał Panu Bogu jest niewątpliwie św. Paweł I Pustelnik (…) Chrystus stał w jego życiu na pierwszym miejscu. W ciszy i samotności kontemplował Chrystusa. Zrzucił z siebie starego człowieka, a przyodział się w człowieka nowego, stał się synem światłości” – podkreślił. 
 
„Dziś św. Paweł I Pustelnik głosi nam wielkie przesłanie eremityzmu serca. We współczesnym zagonionym świecie, pełnym hałasu, wrzawy i pośpiechu, pędu za ziemskim sukcesem, mówi nam, aby wejść do sanktuarium swojego serca i tam odnaleźć Boga, który jest nam bliższy niż nam się wydaje. Bóg jest bliżej nas, niż my sami sobie” – mówił o. Szuba. 
 
We wtorek, 16 stycznia kazanie wygłosił o. Antoni Skwarko. Zwrócił on uwagę słuchaczy, na czym polega nawrócenie. „Po pierwsze trzeba być w kontakcie z Bogiem i zaufać Mu – podkreślił kaznodzieja – Bycie sam na sam z Bogiem to warunek tego, by widzieć i rozumieć (…) Dzisiaj każdemu z nas tak bardzo potrzeba tej świętej przestrzeni, gdzie człowiek na nowo mógłby odnaleźć spokój, odszukać w sobie Boga, spotkać się z drugim człowiekiem. Nie musimy iść na pustynię, ale możemy być pustelnikami pośród tłumów, licząc nie na siebie, ale na Boga, i tak możemy odnaleźć prawdziwy pokój”.
 
W piątym dniu nowenny, w środę 17 stycznia, kazanie wygłosił o. Paweł Michalik: „Pustynia, o ile nie jest ucieczką od problemów, stanowi miejsce intensywnego dojrzewania, bo cisza czyni naszą modlitwę owocną, nasze słowa stają się życiodajne, nasze serce spokojne, nasze oblicze piękne, a nasze dłonie życzliwe. Kłamstwo jest zazwyczaj krzykliwe. W niepokoju i hałasie trudno spotkać Boga. Nic dziwnego, że dzisiejszy człowiek żyje w nieustawicznym zakłamaniu, nie zna siebie i nieraz boi się siebie poznać, bo wygodnie żyć iluzją i złudzeniem. Jednak nie każde milczenie łączy z Bogiem. Jest też milczenie złowrogie, nienawistne, podejrzliwe, upokarzające, wygodne czy zmysłowe. Jest też milczenie, które niepokoi, krzyczy i oskarża. Takie milczenie niszczy człowieka i jego relacje z bliskimi. W milczeniu i ciszy można odkryć swoje prawdziwe oblicze. Milczenie z modlitwą przygotowuje do prawdziwego apostolstwa”. 
 
O. Franciszek Morgiel poprowadził kazanie w czwartek, 18 stycznia. „Paweł był fizycznie jeszcze dzieckiem, kiedy poszedł na pustynię, ale duchowo dojrzałym człowiekiem, bardziej nawet od niejednego dorosłego a nawet od wykształconego człowieka. Paweł był również świadomym chrześcijaninem, odpowiedzialnym za swoje decyzje. Bóg mu błogosławił i pozwolił mu dożyć na pustyni 113 lat”. 
 
„Ucieczka przed prześladowaniem nie jest tchórzostwem, ale wręcz odwrotnie jest decyzją zachowania wiary. Pismo Święte mówi, że lepiej dostać się w ręce Boga niż w ręce ludzi. Tak było za czasów Pawła Pustelnika i tak jest po dzień dzisiejszy” – podkreślił kaznodzieja. 
 
„Św. Augustyn, nasz zakonny prawodawca, pisze: Boże pragnienie, by dawać, jest większe, niż nasze pragnienie, by otrzymywać. Dlatego życie prawdziwego chrześcijanina jest świętym pragnieniem – mówił w piątek, 19 stycznia, podczas homilii o. Anzelm Frączek - To Bóg pierwszy wychodzi z propozycją, pierwszym działaniem łaski Bożej jest zawsze ofiarowanie nam pragnienia. Zanim Bóg zaspokoi pragnienie człowieka, sam je w nim wzbudza. W ten sposób sprawia, że człowiek pragnie tego, co Bóg sam tak bardzo chciałby mu dać. Bóg nie tylko spełnia pragnienia, ale sam jest jego inspiracją. In więcej Bóg chce nam dać, tym bardziej zwiększa nasze pragnienia, aż uczyni w duszy pustkę, aby napełnić ją swoimi dobrami. Trudność polega na tym, żeby zgodzić się na pozostanie ubogim, bezsilnym, całkowicie zależnym od Boga”. 
 
W sobotę, 20 stycznia kazanie wygłosił o. Piotr Gałdyn: „Pokornie i cicho Paweł Bogu służył w ciągłej walce z ciałem i pychą – przed chwilą wyśpiewaliśmy w hymnie. Pokornie i cicho, czyli tak naprawdę to w miłości i prawdzie, pokornie i cicho, to znaczy w autentyczności swoich intencji, pokornie i cicho, to znaczy podobając się Bogu. Św. Paweł Pustelnik bez pokory i cichości to po prostu jakiś tam Paweł, dziwak żyjący na pustyni. Dlaczego? Dlatego, że pokora to świętość, a skoro świętość, to Pan Bóg, to Bóg w moim życiu, w mojej codzienności”. 
 
 
Tegoroczne kazania na nowennie ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika w dniach 13-20 stycznia głoszą: 
sobota, 13 stycznia - o. Tomasz Chmielewski 
niedziela, 14 stycznia – o. Stanisław Rudziński 
poniedziałek, 15 stycznia – o. Dariusz Szuba 
wtorek, 16 stycznia – o. Antoni Skwarko 
środa, 17 stycznia - o. Paweł Michalik 
czwartek, 18 stycznia – o. Franciszek Morgiel 
piątek, 19 stycznia – o. Anzelm Frączek 
sobota, 20 stycznia – o. Piotr Gałdyn 
 
Dziewiąte czyli ostatnie nabożeństwo „Pawełek” z licznym udziałem wiernych zostanie odprawione w niedzielę, 21 stycznia o godz. 16.15, a przewodniczyć mu będzie bp senior Antoni Długosz z Częstochowy. Ostatnie nabożeństwo tzw. „zewnętrzne” połączone jest z błogosławieniem dzieci, ponieważ św. Paweł jest patronem dzieci. Najmłodsi otrzymują także przygotowane przez paulinów upominki w postaci obrazków i słodyczy. 
 
Wcześniej, o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. z udziałem paulinów i wiernych. Eucharystii przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. 
 
o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com