DRUKUJ
 
Monika Waluś
Arcydzieło Bożej mocy
Rycerz Młodych
 


Piękno przyciąga wzrok, zachwyca. Chcemy podejść bliżej do Niepokalanej, by Ją podziwiać i cieszyć się Jej obecnością i siłą. Bł. Marcelina Darowska chciała jeszcze więcej: zbliżyć się do Niej, uczyć się od najlepszej Przewodniczki, jak być blisko Boga – jak być tak promienną, radosną, spokojną, mocną jak Ona. Czy można uczyć się od Nieskalanej?
 
Błogosławioną Marcelinę pociągała tajemnica Niepokalanego Poczęcia – maryjnej wolności od zła, brzydoty, upadków i zniechęcenia. Patrząc na Maryję, widać, kim może być człowiek żyjący w łasce Bożej. Najświętsza Panna już samą swą obecnością zaprasza na drogę nieskalaności, życia blisko Zbawiciela, do szczęścia i nieba. Piękno Panny Najpiękniejszej jest jak obietnica skutecznego działania Bożego miłosierdzia, bo jak zauważa bł. Marcelina – wszystko, co ma i kim jest Matka Boża, dostała z łaski Ojca w niebie.
 
Prawda o wolności
 
Niepokalane Poczęcie było przygotowaniem do poczęcia i narodzenia Pana – najpierw w Sercu Maryi. Bł. Marcelina, założycielka zgromadzenia sióstr niepokalanek, chciała stale i ciągle zbliżać się do Niepokalanej, stać się Jej współpracownicą, znakiem Jej potęgi.
 
Skąd się wzięła ta moc Najświętszej, Jej siła i niezależność od pokus i zła? Maryja przyjęła Zbawiciela całym Sercem, wszystko oddając, by móc przyjąć łaskę Bożą – dlatego cała jest Boża, czysta i piękna, odporna na zło, niezależna od zła, wolna. To łaska Boża pozwala Maryi skutecznie stawiać opór złemu. Także naszą siłą może być wolność od grzechu i łaska. Bł. Marcelina chciała tworzyć wspólnotę kobiet, które razem będą chciały wzrastać przy Niepokalanej, oddawać się Jej w opiekę i razem z Nią pracować nad sobą, jak Ona przyjmować Jezusa całym sercem, duchem i ciałem, stawać się najwierniejszym obrazem Jezusa Chrystusa.
 
Czy można naśladować Nieskalaną, Perłę stworzenia? Bł. Marcelina uważała, że trzeba – to najpewniejsza droga ku Bogu, sprawdzona i skuteczna. Trzeba jak Nieskalana modlić się, stawiać opór złemu, oddawać się stale Zbawicielowi, razem z Maryją pracować nad sobą, by szerzyć królestwo Boże w sercach ludzi. Bł. Marcelina uczyła niepokalanki stale oddawać się Matce Najczystszej, pewna, że Nieskalana, miłosierna i mocna będzie ich siłą. Trzymanie się blisko Maryi pozwala nie zabłądzić w najbardziej zawiłym labiryncie życia, niezłomnie wierzyć w zwycięstwo – przecież Ona już jest wolna od wszelkiego zła, jest Arcydziełem Bożej mocy, Wodzem, niezrównaną Matką, Przewodniczką pełną Ducha Świętego, walczy o królestwo Boże.
 
Wzór dla kobiet

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek wskazywała na Nieskalaną jako szczególną pomoc i nadzieję kobiet, niezależnie od powołania. Przy Maryi chciała wychować żony, matki, kobiety, które miałyby dobry i mocny wpływ na rodzinę i na społeczeństwo.
 
Czytając Ewangelię, widziała w Maryi wzór kobiecości mądrej, wolnej, promiennej, mocnej. Chciała przy Niej wychować kobiety nowe, silne – jak pisała – „pobożne, ale nie dewotki”, myślące i mądre. Matka Marcelina wskazywała niepokalankom, że wiele grzechów bierze się z bezmyślności, z „niemyślenia”. Nieskalana nie przyjmuje bezmyślnie swego zaskakującego powołania: przeciwnie, zastanawia się, zadaje pytanie aniołowi. Kobiety mogą się uczyć od Niepokalanej, jak pytać, wybierać, podejmować decyzje i trwać przy nich, nie uginać się przed pokusami. Matka Marcelina zachęcała niepokalanki do oddania się Niepokalanej i podjęcia pracy nad sobą, pokornego kształtowania w sobie silnej woli, odrzucania pokus. Założycielka niepokalanek powtarzała swą radę: „podążaj za łaską”. Życie na wzór Maryi, z Maryją musi prowadzić ku Bogu, jest bezpieczne, radosne, pełne pokoju, niesie szczęście, pozwala zachować siłę w każdej sytuacji, choć wymaga trudu i wiary. Matka Marcelina zalecała cierpliwość, którą nazywała długomyślnością – nieraz trzeba czekać, nie widząc owoców wysiłków i pracy, wierząc w pomoc Bożą, nie uciekając od trudności i obowiązków. Także Matka Boża trwała, nieraz nie rozumiejąc, zastanawiając się, modląc, zawsze z wiarą.
 
Bł. Marcelina zachęcała, by wytrwale poznawać Niepokalaną – przez rozważanie Ewangelii, przez Różaniec, a zwłaszcza naśladowanie. Im bardziej chcemy być do Niej podobni, tym mocniej może Ona nas prowadzić, kształtować nasze serca, wychowywać w swoim duchu. Niepokalana Matka, Nieskalana Nauczycielka i Przewodniczka chce nas prowadzić ku swemu Synowi, chce nas widzieć także pięknych, mocnych, nieskalanych.
 
dr Monika Waluś
Rycerz Młodych 2/2017 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー