DRUKUJ
 
Fr. Justin
Równouprawnienie kobiet
materiał własny
 


Równouprawnienie kobiet

Wiele kobiet domaga się święceń kapłańskich w imię równouprawnienia z mężczyznami i nie rezygnuje z walki przeciw upośledzeniu i niedowartościowaniu ich miejsca w Kościele. Czyż kościoły nie są wypełnione przede wszystkim przez kobiety? Religijność mężczyzn, zwłaszcza jeśli oceniamy je w oparciu o uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, jest o wiele niższa niż kobiet.

Sprawa dopuszczenia do urzędu kapłańskiego kobiet jest kwestią często dyskutowaną. W swej ludzkiej i chrześcijańskiej godności kobieta jest równa mężczyźnie. Stąd we wszystkich dziedzinach apostolstwa świeckich kobiet winny zająć miejsce równouprawnione. W nowych służbach kościelnych kobiety wnoszą już swój niezastąpiony wkład. Rzymska Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła jednak w r. 1976 ponownie, że opierając się na przykładzie Jezusa i całej tradycji Kościoła, sądzi, iż dopuszczenie kobiet do urzędu kapłaństwa nie jest możliwe. Nie jest to rozstrzygnięcie wiążące definitywnie, o charakterze dogmatycznym. Jednakże argumenty oparte na Piśmie Świętym i tradycji mają wielką wagę i przeważają w Kościele w sposób oczywisty nad argumentami związanymi z dążeniem do równouprawnienia mężczyzn i kobiet w życiu społeczeństwa. Inaczej niż kwestia kapłaństwa przedstawia się kwestia sakramentalnego diakonatu kobiet. Potrzeba tu jednak jeszcze dalej idącej dyskusji, a przede wszystkim wytworzenia się konsensusu w całym Kościele.

Równość nie oznacza tożsamości. Kościół nie pomniejsza kobiet, lecz odwrotnie: "stawia" na nie, bardzo potrzebuje tego, co wnoszą one w życie jako rodzicielki i wychowawczynie.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/