Chanel Santini KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
DRUKUJ
 
Fr. Justin
Homilia
materiał własny
 


Homilia

Czy nie można wziąć przykładu od protestantów, którzy dopuszczają ludzi świeckich do wykładania Pisma Świętego na lekcjach? I czy świeccy nie mogliby głosić homilii, kazań?

Kościół katolicki pragnie, aby wszyscy katolicy angażowali się w życie kościelne, studiowali Pismo Święte, wyjaśniali je na lekcjach i różnych zebraniach. Charyzmat nauczania niekoniecznie łączy się z sakramentem święceń kapłańskich. Dziś coraz więcej świeckich, braci zakonnych i sióstr posiada przygotowanie biblijne. Jednakże inaczej przedstawia się sprawa głoszenia słowa Bożego w ramach liturgii Mszy świętej. Kościół zachowuje tu jedność Ofiary eucharystycznej: ten, kto łamie chleb Ciała Pańskiego, "łamie" też chleb słowa Bożego. Przewodniczącym Eucharystii jest zawsze kapłan, pełniący swe posłannictwo w imię Chrystusa.

W przeszłości w niektórych krajach np. w Anglii, do zadań katolików świeckich należało głoszenie słowa Bożego w parkach i na drogach. Dziś na terenach misyjnych katecheta świecki, z braku kapłana, odczytuje teksty biblijne przepisane na dany dzień liturgiczny i podaje wiernym swoje przemyślenia, zwłaszcza podczas oczekiwania na rozdanie Komunii świętej.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/