DRUKUJ
 
Mysłowice: Modlitwa w intencji Ojczyzny w 100 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego
 


Podczas Eucharystii przypomniał, że powstanie dało jasny sygnał stronie niemieckiej dotyczące dążenia mieszkańców Górnego Śląska.
 
Abp Skworc zwrócił uwagę, że „dzisiejsza modlitwa i związane z nią obchody 100-lecia są również wyrazem pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce”. Po Eucharystii pobłogosławił dąb, który został zasadzony dla upamiętnienia obchodów 100 rocznicy wybuchu I powstania.
 
– Pozostaje mi życzyć, aby dąb, który za chwilę zostanie posadzony urósł i wzrastał, żeby jak ten „stary dąb”, o którym mówił ks. Piotr Skarga w kazaniu sejmowym, stał się symbolem zakorzenienia w historii i tradycji tej ziemi; by mobilizował do wzrostu i rozwoju w pięknym, szlachetnym człowieczeństwie – powiedział.
 
Podczas homilii odniósł się do patrona dnia dzisiejszego, którym jest św. Maksymilian Maria Kolbe nazywając go człowiekiem „o pięknym i szlachetnym człowieczeństwie”. – Maksymilian jawi się dziś przed nami przede wszystkim w świetle Ewangelii, jako uczeń Chrystusa, uczeń wybrany i umiłowany; przyjaciel, któremu Pan powierza największe tajemnice, któremu powierza samego Siebie – mówił.
 
Arcybiskup zauważył, że ten święty „przeciwstawił się na placu apelowym swoim głosem całemu systemowi pogardy i nienawiści człowieka i tego, co w człowieku Boskie”. – Ten głos nie przemija, choć zmieniają się czasy, a twarde ideologie zastępują tak zwane „siły miękkie”, które również skutecznie dehumanizującej człowieka i życia społeczne – powiedział.
 
- Szczególnie niebezpieczny jest kult ludzkiej wolności bez wymagań i odpowiedzialność, w której człowiek sam sobie jest bogiem. Św. Jan Paweł II uczył nas, że wolność ma być ku dobru; nie może być wolnością do wszystkiego i od wszystkiego, bo wtedy staje się nową niewolą! – apelował abp Skworc.
 
Kończąc Eucharystię przypomniał, że w czasie Mszy św. składamy na ołtarzu krzyża „śmierć wszystkich powstańców – górników i św. Maksymiliana wierząc, że ich ofiara złączoną ze zbawczą śmiercią Chrystusa – przynosi owoc po dzień dzisiejszy”.
 
W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i rządowych różnych szczebli. Zgromadzili się także górnicy w strojach galowych oraz mieszkańcy Mysłowic i okolicznych miast. Część z nich była ubrana w tradycyjne śląskie stroje. Podczas Eucharystii zaśpiewały także połączone chóry mysłowickich parafii.
 
100 lat temu wydarzenia zwane „masakrą mysłowicką” dały impuls do wybuchu I Powstania Śląskiego. Mimo klęski tego krótkiego zrywu niepodległościowego wśród ludności Górnego Śląska nie osłabły chęci do przyłączenia Górnego Śląska do Ojczyzny.

tekst i foto: ks. S. Kreczmański
www.archidiecezjakatowicka.pl