DRUKUJ
 
Spotkali się Sekretarze Generalni Episkopatów Krajów Unii Europejskiej
 


W siedzibie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli 30 stycznia miało miejsce spotkanie sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował zastępca sekretarza generalnego ks. prał. Jarosław Mrówczyński.

 

Jak wyjaśnia ks. prał. Mrówczyński, posiedzenie sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej to doroczne spotkanie organizacyjne mające na celu wymianę myśli i koordynację współpracy konferencji narodowych krajów Unii Europejskiej.

 

Głównymi tematami obrad była kwestia ochrony danych osobowych, ochrona osób małoletnich i wymagających szczególnego traktowania, a także sprawy ekologiczne. Tematowi ekologii poświęcony był specjalny punkt programu dotyczący postaw pro-ekologicznych w duchu encykliki Laudato Si oraz działań ekologicznych COMECE, które nie uderzałyby w gospodarki lokalne.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez nowego sekretarza generalnego COMECE ks. Manuela Barrios Prieto, który został wybrany na ten urząd we wrześniu u.r.

 

Spotkania sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej organizowane są co roku w okolicach stycznia w Brukseli. Raz w roku spotykają się również sekretarze generalni Konferencji Episkopatów całej Europy, którego organizatorem jest Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Spotkania takie odbywają się w jednym z krajów europejskich.

 

COMECE (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis) skupia przedstawicieli episkopatów katolickich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Siedzibą Komisji jest Bruksela.

 

BP KEP
www.episkopat.pl