DRUKUJ
 
W Archidiecezji Krakowskiej trwa „Maraton modlitewny” za Kościół i Ojczyznę
 


14 września 2019 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, abp Marek Jędraszewski zaapelował do archidiecezjan o „wielki wspólnotowy czyn modlitewny”, aby w związku z papieskimi rocznicami wyrazić wdzięczność za dar Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie otoczyć modlitwą Polskę, Kraków i całą Archidiecezję Krakowską.

 

Od 1 listopada 2019 r. w kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej trwa „Maraton modlitewny” za Kościół i Ojczyznę. Pół godziny przed wieczorną Mszą świętą wierni w ciszy adorują Najświętszy Sakrament. Modlitwa kończy się dziesiątką różańca i litanią do św. Jana Pawła II.

 

– Niech ta szczególna modlitwa, zanoszona do Boga w 100-lecie jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego sercu Krakowem i całą Archidiecezją Krakowską – napisał w liście do archidiecezjan abp Marek Jędraszewski.

 

Metropolita krakowski zaapelował o modlitwę w obronie chrześcijańskich wartości w Polsce, której zagrażają totalitarne ideologie XXI wieku budowane na radykalnym odrzuceniu Boga. – W tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa – za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę – podkreśla abp Marek Jędraszewski.

 

Arcybiskup zwraca uwagę, że kształt tej modlitwy wyraził św. Jan Paweł II w swoim biskupim, a następnie papieskim zawołaniu: „Totus Tuus”. Ojciec święty był „cały dla Maryi” – a przez to „cały dla Chrystusa” i w ten sposób wyznaczył duchową drogę dla nas: przez Maryję do Chrystusa. – Podejmując tę drogę, tym bardziej rozumiemy, że świętowanie rocznic związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II nie jest zwykłym nawiązywaniem do „okrągłych” dat związanych z jego biografią; że jest ono świadomym podejmowaniem przez nas tego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił; że jest zadaniem, którego rzetelne wypełnienie sprawi, iż z obecnych duchowych zmagań i zagrożeń wyjdziemy jeszcze bardziej wewnętrznie silni i mocni; że staniemy się bardziej maryjni – a przez to bardziej Chrystusowi – zaznaczył abp Marek Jędraszewski.

 

„Modlitewny maraton” za Kościół i Ojczyznę w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczął się 1 listopada 2019 r. W tym roku obchodzono 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Modlitwa potrwa do końca roku 2020, w którym z kolei świętowane jest 100-lecie urodzin Karola Wojtyły.

Na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej można przeczytać pełną treść listu abp. Marka Jędraszewskiego; udostępniono także litanię do św. Jana Pawła II, a także inne modlitwy, które można wykorzystać w czasie adoracji.

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
www.diecezja.pl