DRUKUJ
 
Fr. Justin
Polski Kościół Narodowy
materiał własny
 


Polski Kościół Narodowy

W przeszłości mówiło się, że Polski Kościół Narodowy jest "wrzodem" na ciele katolickiego społeczeństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, że jest ogniskiem ropy, którą należy usunąć, że hodurowszczyzna jest herezją, która bałamuci umysły prostych ludzi. Czy rzeczywiście narodowcy są jeszcze takim niebezpieczeństwem?

Nie, Kościół Narodowy w Stanach Zjednoczonych jest jak guzik przy surducie. Bez guzika przy surducie można się obyć i w najgorszym przypadku wyjść do ludzi, ale bez surduta - bez Kościoła katolickiego - trudniej. W każdym razie wyznawcy Polskiego Kościoła Narodowego - chrześcijanie odłączeni - są naszymi braćmi w Chrystusie. Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością, gdyż w nich urzeczywistnia się Kościół, jakkolwiek - według naszego przekonania - nie w sposób doskonały - brakuje im niektórych istotnych przymiotów, jakimi Chrystus odznaczył swój Kościół. M.in. brakuje im skalnego fundamentu św. Piotra i pełnej nauki apostołów.

Na szczęście budzi się u nas i u nich tęsknota za jednością; nasz wzrok kieruje się dziś bardziej na to, co łączy, aniżeli na to, co dzieli. Wydaje się też, iż spełnia się już jeden z warunków jedności Kościoła: nastają wzajemna miłość i szacunek. Polski Kościół Narodowy zaczął organizować się w ubiegłym stuleciu. Za jego inicjatora uważa się ks. Franciszka Hodura, który w r. 1897 odpadł od jedności z Kościołem katolickim. W mało utwierdzonych w wierze rodakach zyskiwał sobie zwolenników, zwłaszcza przez wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw. Po kilku latach sięgnął po godność biskupią - święcenia biskupie otrzymał w r. 1904 od biskupa starokatolickiego, z którym łączyła go ta sama wrogość wobec Kościoła katolickiego. Katechizm Hodura wydany na 25-lecie Polskiego Kościoła Narodowego powtarza przeważnie dogmatyczne błędy protestantów: odrzucenie widzialnej głowy Kościoła, czyli papieża, odrzucenie tradycji i nauki o wieczności kar piekła, przekręcenie nauki o Mszy świętej, spowiedzi i Komunii świętej.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/