DRUKUJ
 
-Uczymy jak realizować ambitne pomysły-. Centrum Myśli Jana Pawła II zachęca do składania wniosków stypendialnych
 


Do 10 października studenci warszawskich uczelni mogą składać wnioski o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Celem tego programu stypendialnego jest dobrze ukierunkowana pomoc dla utalentowanych młodych ludzi tak, by bez przeszkód mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania

 

– Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko pomoc finansowa. W Centrum Myśli Jana Pawła II zależy nam, aby wspierać przede wszystkim kreatywność młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kształtować rzeczywistość społeczną i kulturalną w Polsce. Poprzez różne propozycje działań w ramach stypendialnego programu edukacyjnego w ciągu roku uczymy ich, jak realizować ambitne pomysły i staramy się pobudzać do podejmowania nowych wyzwań – mówi Maria Jankowska z Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

O stypendia mogą ubiegać się studenci (wśród nich także tegoroczni maturzyści, rozpoczynający studia w Warszawie), którzy osiągają sukcesy w nauce, rozwijają talenty artystyczne i sportowe oraz wykazują się zaangażowaniem społecznym.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest średnia ocen uzyskana na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego (4,0 w przypadku maturzystów oraz 3,5 w przypadku studentów) oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny uzyskany w 2019 roku nieprzekraczający 1700 zł netto.

 

Kandydaci w ramach procedury rekrutacyjnej najpierw wypełniają elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.um.warszawa.pl/stypendia, a następnie zarejestrowany wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

 

wysyłają pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa;

lub składają osobiście, z zachowaniem rygorów sanitarnych, do specjalnej skrzynki podawczej w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00).
Termin składania wniosków o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mija 10 października.


Szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych dostępne są tutaj: stypendiajp2.pl oraz na Facebooku.

 

www.archwwa.pl

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー