DRUKUJ
 
Abp Ryś: Uczcie się od Maryi jak stać się narzędziem ocalenia ludu Bożego! - 500 lecie obrazu M.B w Srebrnej
 – Przyjmijcie obecność Maryi na nowo. Przyjmijcie Jej obecność na nowo w tym miejscu! Przyjmijcie to wszystko, co ta obecność znaczy i oznacza. Uczcie się od Niej jak się można stać ocaleniem dla człowieka. Każdy może – jak Ona miła 12 lat i mogła – to każdy z nas może się Bogu do tego przydać. Uczcie się od Maryi jak się człowiek staje narzędziem ocalenia ludu Bożego. – apelował arcybiskup Grzegorz Ryś.


Procesją z cudownym wizerunkiem Matki Bożej (jak podaje tradycja – wyłowionym z rzeki Łódki) rozpoczęły się obchody 500-lecia obecności kopi rzymskiego obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani w kościele w Konstantynowie Łódzkim – Srebrnej. Licznie zebranych parafian i gości przywitał ks. dr Roman Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Srebrnej. Przypomniał on historię wizerunku Matki Bożej oraz kultu, jaki związany jest z tym cudownym obrazem.


Homilię podczas liturgii wygłosił metropolita łódzki – arcybiskup Grzegorz Ryś – który zwrócił uwagę zebranych na to, że – prawie wszystkie obrazy Maryjne jakie mamy w Kościele są autorstwa św. Łukasza. A to dlatego, że tak naprawdę od Łukasza dowiadujemy się najwięcej o Maryi. Ewangelia Łukaszowi jest podstawowym źródłem do poznania Matki Bożej. Nie sposób zrozumieć nauczania Kościoła o Maryi, jeśli nie czyta się Ewangelii Łukasza i nie sposób zrozumieć obrazów Maryjnych, jeśli się nie czyta Ewangelii Łukasza. Także tego obrazu, który nam mówi, że Maryja jest nam dana ku ocaleniu, ku zbawieniu, ku ratunkowi- tak można tłumaczyć słowo Salus. – zauważył metropolita łódzki.

 

-Pan Bóg wybrał Maryję ku ocaleniu – ku zbawieniu Izraela. Ta myśl ukryta jest w pozdrowieniu jakie wypowiada do Maryi św. Elżbieta mówi – błogosławiona jesteś między niewiastami! To cytat z dwu ksiąg Starego Testamentu – tak są pozdrowione dwie kobiety – pierwsza to Księga Joela – bohaterka z Księgi Sędziów, a druga to Judyta z Księgi Judyty. – podkreślił arcybiskup.


-Tak jak Bóg dokonał ocalenia Żydów ręki Kananejczyków przez Joelę, z ręki Asyryjczyków przez Judytę tak teraz, nie Izrael, ale cała ludzkość jest uciemiężana przez zło to Bóg znajduje osobę, z którą zacznie wyzwalać całą ludzkość. Tak jak wtedy Bóg znalazł sobie osoby, które były synonimem słabości, tak samo teraz znajduje młodą Dziewczynę z Nazaretu – Maryję – i to z Nią Bóg rozmawia o Zbawieniu świata. – zauważył kaznodzieja.

Po homilii arcybiskup łódzki pobłogosławił i poświęcił odnowione korony oraz złote róże, które są wyrazem miłości wiernych do swojej Matki.


Uroczystości zakończyła procesja z obrazem podczas której czciciele Matki Bożej odśpiewali litanię do Matki Bożej.

 

Parafia pw. Nawiedzenia N.M.P. w Srebrnej została erygowana 10 lutego 1974 roku przez księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego – ordynariusza Diecezji Łódzkiej, natomiast świątynie wg projektu arch. Ignacego Markiewicza została wzniesiona w stylu neogotyckim z elementami neoromańskimi w 1887 roku. Kościół orientowany o dwuspadowym dachu z przylegającymi dwiema zakrystiami. Fasada frontonu została zwieńczona wieżyczką nakrytą stożkowym hełmem, w której jest zawieszona sygnaturka.


Konsekracji kościoła dokonał w 1890 r. ówczesny arcybiskup warszawski Teofil Chościak Popiel. Natomiast w 2004 r. została przeprowadzona rozbudowa kościoła wg projektu pracowni arch. Marciniak i Witaszek. Powiększono świątynię, wymieniono dach i odnowiono całe wnętrze, wybudowano nową dzwonnicę i odrestaurowano ogrodzenie kościoła.

 

www.archidiecezja.lodz.pl

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー