DRUKUJ
 
24. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego
 


Na Jasnej Górze zawsze czuliśmy się wolni. To było miejsce schronienia, azylu i pomocy, mówią przedstawiciele osób represjonowanych w stanie wojennym. Od 24 lat pielgrzymują dziękując za wolną Ojczyznę, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla internowanych i prześladowanych działaczy opozycyjnych w Polsce i zagranicą.

W tym roku pielgrzymów reprezentowali tylko przewodnicząca i przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z Częstochowy.


Anna Rakocz, przewodnicząca stowarzyszenia podkreśla, że Jasna Góra odegrała szczególną rolę w okresie stanu wojennego. Była miejscem schronienia i bezpieczeństwa: „Jasna Góra zawsze była dla nas miejscem, gdzie mogliśmy przyjść, pomodlić się, porozmawiać o naszych sprawach, gdzie zawsze mogliśmy się schronić. To było dla nas miejsce szczególne w tym trudnym czasie stanu wojennego”.

 

Katarzyna Grohman, także internowana w czasie stanu wojennego podkreśliła, że działacze Solidarności na Jasnej Górze zawsze czuli się wolni. - Jasna Góra była miejscem takiego azylu, oazy wolności. Tutaj nie baliśmy się. Mogliśmy jednoczyć się i pomagać innym. Jasna Góra pomagała nam - mówiła wiceprzewodnicząca stowarzyszenia

Przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR uczestniczyli we Mszy Św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył ks. Ryszard Umański, kapelan Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” i WIR.

 

Każdego roku na pielgrzymkę przyjeżdżało kilkuset przedstawicieli nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Ogółem w stanie wojennym internowanych było prawie 10 tys. osób.

 

Podstawą internowania był dekret z 12.XII.198r. o wprowadzeniu stanu wojennego. Na jego mocy obywatele, w stosunku do których „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku prawnego albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom lub obronności państwa mogą być internowani na czas obwiązywania stanu wojennego w ośrodkach odosobnienia”.

 

Izabela Tyras
www.jasnagora.com