DRUKUJ
 
Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej w archidiecezji warszawskiej. Pobłogosławił ich bp Janocha
 


Bp Michał Janocha pobłogosławił w sobotę 8 maja w Świątyni Opatrzności Bożej 132 mężczyzn i upoważnił ich do pełnienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Nowi szafarze pochodzą z kilkudziesięciu parafii archidiecezji warszawskiej.


W homilii bp Janocha zachęcił, aby sami stawali się “tabernakulum” Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Po publicznie wyrażonej woli w służbie Kościołowi i odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych biskup udzielił kandydatom specjalnego błogosławieństwa. Tym samym nowo promowani dołączyli do liczącej prawie 500 osób wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w lewobrzeżnej części Warszawy.

 

Do pełnienia funkcji szafarzy, kandydaci przygotowywali się w czasie kilkumiesięcznego studium pastoralno-liturgicznego organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie. Zajęcia obejmowały wykłady z prawa kanonicznego, teologii biblijnej, dogmatycznej, medycyny pastoralnej a także z liturgiki. Po zakończeniu Mszy nowi szafarze odebrali dyplomy ukończenia studium z rąk ks. prof. Krzysztofa Pawliny, rektora uczelni. – Życzę, abyście byli nie tylko „nadzwyczajni” w Kościele, ale przede wszystkim stawali się nadzwyczajnymi ojcami i mężami w swoich rodzinach – mówił.

 

Mszę świętą w Świątyni Opatrzności koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów m.in. ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie oraz ks. prałat Tadeusz Sowa, moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a także proboszczowie parafii, z których pochodzą nadzwyczajni szafarze oraz duszpasterze parafialnej służby liturgicznej.

 

W archidiecezji warszawskiej pierwsi szafarze pojawili się w 1991 roku. Od 2013 roku duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy i moderatorem kuru przygotowującego do tej funkcji jest ks. dr Bartosz Szoplik. Kurs organizowany jest co trzy lata.

 

Nadzwyczajny szafarz to osoba świecka, którą biskup wyznacza do pomocy kapłanowi przy rozdzielaniu Komunii podczas Mysz oraz do zanoszenia jej chorym. Funkcję tę przywrócił w Kościele papież Paweł VI 1973 roku, a polski Episkopat wprowadził ją w 1990 roku.

 

Kandydatami na nadzwyczajnych szafarzy mogą być mężczyźni w wieku od 25 do 65 roku życia, którzy wyróżniają się dojrzałością w wierze, pobożnością eucharystyczną, posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i uczestniczy aktywnie w życiu parafialnym. Funkcja wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego kandydaci uczestniczą w studium z zakresu teologii i liturgii.


www.archwwa.pl