DRUKUJ
 
Fr. Justin
"Zdrowaś"
materiał własny
 


"Zdrowaś"

W naszej pięknej katolickiej modlitwie "Zdrowaś Maryjo" jest - tak mi się wydaje - jakaś niekonsekwencja, gdyż mówimy: "Zdrowaś", tzn. "Bądź zdrowa", "Życzę Ci zdrowia". Przecież Matka Boża jest w niebie, w chwale niebieskiej, najbliżej swego Syna, Boga Ojca i Ducha Świętego. Czyż nie mam racji?

Ma Pan zupełna rację, jeśli wyrażenie "Zdrowaś" potraktujemy literalnie, dosłownie. Matka Boża już nie potrzebuje, byśmy życzyli Jej zdrowia - w niebie nikt nie choruje, nikt nie roni łez, nikt się nie starzeje. Słowo "Zdrowaś" zastępuje tu zwrot "Witaj", "Witaj, Maryjo". W tym znaczeniu anioł Gabriel pozdrawiał Maryję. Rzymianie pozdrawiali się zwrotem "Salve" (Witaj), ale w tym zwrocie zawierało się także życzenie zdrowia. Łacińskie wyrażenie "Ave Maria'' nie nastręcza tego kłopotu co polskie ' 'Zdrowaś'', gdyż jest ono tylko powitaniem. "Ave" - "Witaj".

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/