DRUKUJ
 
Fr. Justin
Panieństwo Maryi
materiał własny
 


Panieństwo Maryi

Czy określenie "pierworodny" (Łk 2, 7), odnoszące się do Jezusa lub też wymienieni w Piśmie Świętym "bracia Jezusa" (Mt 13, 55) przemawiają za tym, że Maryja miała jeszcze inne dzieci?

"Pierworodny" to czysto prawnicze pojęcie, które zawsze przysługiwało pierwszemu synowi, bez względu na następne potomstwo. (Również dzisiaj jeszcze mówimy o pierwszym synu jako o tym, który podtrzymuje ród; w jeżyku niemieckim zwany jest "Stammhalter"). Natomiast braćmi i siostrami nazywano w języku hebrajskim także kuzynów i kuzynki nierzadko także powiązanych jeszcze dalszym stopniem pokrewieństwa. Na przykład dwaj z wymienionych u Mt 13, 55 "braci Jezusa" są nieco dalej w rozdziale 27, 56 nazwani synami innej Marii (por. Łk 24, 10). Sam zresztą fakt, że Jezus przed swoja śmiercią zlecił Janowi opiekę nad swoja Matka (J 19, 27), przemawia przeciwko temu, jakoby miał On jeszcze rodzeństwo. Zgodnie z obowiązującym prawem ono właśnie byłoby zmuszone do zaopiekowania się swą matką.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/