DRUKUJ
 
Jasna Góra - Dom Słowa Bożego
 


- Trzeba nieustanie wychodzić do drugiego człowieka, ale nie z pustymi rękami, lecz z Ewangelią o Jezusie Chrystusie - podkreślają paulini. Dziś, III niedziela zwykła z ustanowienia papieża Franciszka obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego.

 

Na jasnogórskim Wizerunku Maryja wskazuje na Jezusa z Księgą Życia, a sanktuarium jest tym miejscem, gdzie Słowo Boże jest proklamowane niemal bezustannie, np. przy każdorazowym sprawowaniu liturgii, a Mszy św. odprawianych jest tu kilkadziesiąt tysięcy rocznie, również podczas nocnych czuwań. Także w prawodawstwo Zakonu Paulinów mocno wpisana jest potrzeba gorliwości apostolskiej ujawniającej się szczególnie przez głoszenie Słowa Bożego (Konstytucje Zakonu art. 3).

 

Pierwotnie Paulini byli Zakonem zdecydowanie kontemplacyjnym, z biegiem czasu rozszerzyli swój charyzmat o apostolstwo, działalność duszpasterską. Obecnie określa się ich jako Zakon kontemplacyjno-czynny.

Zezwolenia na głoszenie Słowa Bożego udzielił Paulinom papież Bonifacy IX w 1401 r. Od XV w. zakonnicy oddawali się duszpasterstwu na większą skalę, przyjmowali i pracowali w parafiach, zaczęli głosić rekolekcje i misje parafialne. W XVII w. prowincja polska i węgierska prowadziły - na mocy zleceń Stolicy Apostolskiej - misje wśród innowierców.

 

- Maryja jest Matką Słowa. Z Cudownego Jasnogórskiego Wizerunku wskazuje swoją dłonią na Jezusa, który jest Słowem Bożym. On przyszedł do nas i dał nam życie – przypomina o. Paweł Subik. Jak podkreśla paulin dla niego głoszenie Słowa jest „karmieniem” ludzi, bo „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi ust Bożych”.

 

- Moim pragnieniem jest to, żeby ludzie, kiedy wychodzą z kościoła poczuli, że są nakarmieni i odnowieni, że to słowo sprawiło, że mogą się zmieniać, nawracać w Duchu Świętym i rodzić się na nowo. Kiedy czytam Słowo Boże, kiedy przygotowuję homilię, czuję, że się spotykam wtedy z Bogiem. Poznaję jaki jest, poznaję Jego charakter, cechy osobowości, doświadczam Jego miłości, czuję, że dojrzewam jako człowiek. Słowo Boże jest dla mnie pokarmem - opowiada zakonnik.

 

- Dla mnie głoszenie Ewangelii jest pierwszorzędnym zadaniem - mówi o. Marcin Ciechanowski i przypomina, że „Kościół po to istnieje, żeby ewangelizować, głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, bo w Kościele wszystko jest dla ewangelizacji, sens Kościoła zawiera się w przekazywaniu wiary”.

 

- Trzeba nieustanie wychodzić do drugiego człowieka, ale nie z pustymi rękami, lecz z Ewangelią o Jezusie Chrystusie - podkreśla paulin.

 

Papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, która ma się odbywać co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego, na mocy Listu apostolskiego „Aperuit illis”, wydanego 30 września 2019 r. Zamiarem Ojca Świętego jest poświęcenie tego dnia celebracji i refleksji nad Bożym Słowem oraz jego rozszerzaniu.

 

Mirosława Szymusik

jasnagora.com