DRUKUJ
 
Fr. Justin
"Wyrzeczenie się świata?"
 


"Wyrzeczenie się świata?"

Biblia mówi nie tylko o "świecie Bożym", ale wymienia również "zły świat", z którego nie powinniśmy "brać wzoru" (Ga 1, 4).

Chrześcijańskie otwarcie się na świat nie jest naiwnym optymizmem. Chęć posiadania może stworzyć złodzieja, może doprowadzić do mściwości i zadawania gwałtu. Praca może uczynić z ludzi niewolników, postęp może posłużyć zniszczeniu świata, powodzenie może owocować zarozumialstwem, pieniądze i bogactwo - chciwością i brakiem litości. W tych wszystkich przypadkach zatracamy Boga - i bliźniego. W świetle tego staje się zrozumiałe, że Biblia mówi o "złym świecie". Słowo "świat" oznacza tu wszystko, co egoistyczne, nikczemne i krańcowo doczesne. Ewangelia jednocześnie akceptuje i krytykuje świat. Dopiero dzięki temu chrześcijańskie służenie światu osiąga konieczną dojrzałość i czujność. Tu właśnie tkwi uzasadnienie tego, co nazywamy asceza i ofiara, a co często interpretuje się niesłusznie jako wyrzeczenie się świata.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/