DRUKUJ
 
Fr. Justin
Bóg albo świat
materiał własny
 


Bóg albo świat

Jeden i głównych zarzutów stawianych chrześcijanom brzmi: Nie bierzecie świata poważnie. Kierując swe spojrzenie poza doczesność, nie dostrzegacie swych zadań, piękna i radości tej ziemi. Jak odeprzeć taki zarzut?

Sformułowanie: "Bóg albo świat", jest fałszywe. Niesłusznie wielu chrześcijan prowadzi podwójny rachunek: co najmniej sześć dni poświęcając światu, a jedną godzinę niedzieli - Bogu. To, co zupełnie zwyczajne: ranne wstawanie i udawanie się na spoczynek, jedzenie i picie, śmiech i łzy, ale również to, co wielkie, skomplikowane i nadzwyczajne każdego dnia - oto rzeczywistość, w której dajemy świadectwo, czy Bóg cokolwiek nas obchodzi. W tym sensie chrześcijanin - aby być chrześcijaninem - musi uczestniczyć w świecie. Bożej miłości do świata i ludzi można doświadczyć w naszej miłości do świata oraz bliźniego. I w tym znaczeniu nasze służenie światu rzeczywiście staje się służbą Bogu.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/