DRUKUJ
 
O. Anselm Grün OSB
Doświadczyć radości zmartwychwstania
Wydawnictwo Salwator
 


Spis treści (całej książki)

Wstęp

ŚWIĘTOWANIE ZMARTWYCHWSTANIA
NIEDZIELA - Kobiety u grobu (Mt 28, 1)
PONIEDZIAŁEK - Anioł zmartwychwstania (Mt 28, 2n.)
WTOREK - Kamień, który nie daje żyć (Mt 28, 2)
ŚRODA - Strażnicy śmierci (Mt 28, 4)
CZWARTEK - Grób śmierci i rezygnacji (Dz 3)
PIĄTEK - Przebudzenie do rzeczywistości (Dz 2, 23n.)
SOBOTA - Zmartwychwstanie jako wyzwolenie (Dz 16)

SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
NIEDZIELA - Zobaczyć Zmartwychwstałego w codzienności (Mt 28, 7)
PONIEDZIAŁEK - Pochylić się nad życiem (Łk 24, 5n.)
WTOREK - Zmartwychwstały idzie z nami (Łk 24, 13n.)
ŚRODA - Czyż nie musiało tak być... (Łk 24, 26)
CZWARTEK - Łamanie chleba (Łk 24, 30n.)
PIĄTEK - Wielkanocna wspólnota opowiadających (Łk 24, 34n.)
SOBOTA - Wątpienie i wiara (Łk 24, 36-49)

MARIA MAGDALENA   -  (ten rozdział jest w całości na naszej stronie)
NIEDZIELA - Zwycięstwo miłości nad śmiercią (J 20, 1n.)
PONIEDZIAŁEK - Serce, które miłuje, wierzy (J 20, 3-10)
WTOREK - Zawołana po imieniu (J 20, 11-16)
ŚRODA - Nie zatrzymuj Mnie (J 20, 17)
CZWARTEK - Ogarnięty miłością Ojca (J 20, 17)
PIĄTEK - Widziałam Pana (J 20, 18)
SOBOTA - Posłany do ludzi (Dz 8, 26-40)

W SZKOLE TOMASZA
NIEDZIELA - Zamknięte drzwi mego serca (J 20, 19)
PONIEDZIAŁEK - Pokój wam (J 20, 19-21)
WTOREK - Jezus wlewa w nas swoją miłość (J 20, 22n.)
ŚRODA - Poszukiwanie doświadczenia (J 20, 24-27)
CZWARTEK - Osobiste wyznanie (J 20, 28)
PIĄTEK - Nie widzieć, a jednak wierzyć (J 20, 29)
SOBOTA - Wyzwalająca moc modlitwy (Dz 12, 6-17)

UCZTA ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM
NIEDZIELA - Noc daremnych wysiłków (J 21, 1-5)
PONIEDZIAŁEK - To jest Pan (J 21, 6n.)
WTOREK - Przemiana naszego życia (J 21, 17)
ŚRODA - Jezus pośród nas (J 21, 12-14)
CZWARTEK - Pytanie o naszą miłość (J 21, 15-17)
PIĄTEK - Co Tobie do tego? (J 21, 18-23)
SOBOTA - Szerokie serce (Dz 10, 9-10)

ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE
NIEDZIELA - Pożegnanie i pocieszenie (J 14, 18-20)
PONIEDZIAŁEK - Niebo otwiera się nad Twoją przepaścią (Łk 24, 50n.)
WTOREK - Niebo jest w Tobie (Dz 1, 10n.)
ŚRODA - Wewnętrzny Mistrz (Łk 24, 51)
CZWARTEK - Wstąpienie na wyżynę (Ps 68, 19)
PIĄTEK - Radość wielkanocna w codzienności (Łk 24, 52n.)
SOBOTA - Jesteśmy z rodu Bożego (Dz 17, 29)

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (PIĘĆDZIESIĄTNICA)
Dzień pięćdziesiąty - Duch Święty i spełnienie człowieka
Rytuały święta Zesłania Ducha Świętego

OCZEKIWANIE NA DUCHA
NIEDZIELA - Przyjdź, Duchu Święty (Dz 1, 12-14)
PONIEDZIAŁEK - Duch Święty jako wichura (Dz 2, 2)
WTOREK - Duch Święty jako ogień (Dz 2, 9)
ŚRODA - Duch Święty i nowy język (Dz 2, 4-13)
CZWARTEK - Duch Święty jako Pocieszyciel (J 14-16)
PIĄTEK - Dary Ducha Świętego (1 Kor 12, 8-11)
SOBOTA - Cud Zesłania Ducha Świętego we wspólnocie (Dz 4, 23-31)

Zakończenie

 

WSTĘP

Dla pierwotnego Kościoła czas wielkanocny był centrum roku kościelnego. Przez pięćdziesiąt dni chrześcijanie świętowali zmartwychwstanie Chrystusa. Zafascynowani śpiewali ciągle na nowo wielkanocne alleluja. Śpiewając, wyrażali radość z tego, że miłość zwyciężyła śmierć, że dzięki zmartwychwstaniu uczestniczymy w chwale Chrystusa. Św. Augustyn w jednym z kazań tak mówi o wielkanocnym alleluja: "Śpiewajmy alleluja na ziemi, gdzie żyjemy jeszcze pośród trosk, abyśmy mogli kiedyś tam śpiewać bezpiecznie... Śpiewajmy dzisiaj nie po to, by cieszyć się spokojem, lecz aby pośród trosk znaleźć pociechę. Tak jak mają zwyczaj śpiewać wędrowcy: śpiewaj, ale idź. Śpiewając pocieszaj się w trudnościach, nie poddawaj się zniechęceniu! Śpiewaj i idź!"

Wielu chrześcijan straciło dzisiaj poczucie tajemnicy Wielkanocy. Cieszą się wprawdzie z wiosny, ale piękno wiążą nie tyle z Wielkanocą, ile z przeżyciem odradzającej się przyrody. Dla pierwotnego Kościoła zbieżność ta była jednością: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa odnawia również stworzenie. U źródeł Wielkanocy znajduje się przecież święto wiosny. Żydowskie święto Paschy zastąpiło kananejskie święto wiosny i nadało mu nową interpretację. W tajemnicy Wielkanocy chrześcijanie odkryli prawdziwą wiosnę: życie jest silniejsze niż śmierć. Martwy grób zostaje przemieniony w kwitnący ogród. Więzy, które nie pozwalały nam żyć, opadają. Dzięki zmartwychwstaniu odkrywamy nowe siły życiowe w naszym ciele i w naszej duszy.

Droga zmartwychwstania, która trwa pięćdziesiąt dni, jest drogą ku coraz większej energii życiowej, większej wolności i radości. Świętujemy drogę stawania się pełniejszym człowiekiem, a świętując ją powinniśmy coraz głębiej doświadczać możliwości, którymi obdarował nas Bóg. Wejście na drogę zmartwychwstania oznacza, że wyzwalamy się od tego wszystkiego, co przeszkadza nam żyć, że wyruszamy, aby doświadczyć rozległości i wolności życia, że powstajemy ze snu naszych złudzeń i wyruszamy ku prawdziwemu życiu. W okresie postu oraz w czasie triduum paschalnego medytacja nad cierpieniem Jezusa pozwala nam przyjrzeć się naszym własnym ranom, pozostawić nasze zranienia poza nami. Zwracamy się ku życiu, które pragnie rozkwitnąć w naszych ranach. Właśnie dzisiaj, gdy wielu ludzi ciągle na nowo powraca do starych ran, droga zmartwychwstania uczy nas życia, które jest silniejsze niż wszelkie zranienia i blokady.

Droga zmartwychwstania to droga terapeutyczna, która uczy nas życia. Terapia zajmuje się naszymi ranami, pracuje nad tym, co w dziejach naszego życia było jego naruszeniem i obrazą. Jest to zupełnie słuszne. Jednak niektórzy ludzie za bardzo zatrzymują się przy swoich ranach. Ciągle poszukują nowych metod radzenia sobie z nimi. Prowadzi to do skupienia na sobie samym i do utrwalania nastroju przygnębienia, który jest tak charakterystyczny dla naszego społeczeństwa. Droga zmartwychwstania jest inna. Rozpoczyna się od życia, które pragnie w nas się rozwinąć, od naszych możliwości i zdolności, od tego, co Bóg pragnie w nas przebudzić. Opowiadania o zmartwychwstaniu są podobnie terapeutyczne jak wiele opowieści o uzdrowieniach, które znajdujemy w Ewangeliach. Dlatego czytelnicy tej książki mogą iść drogą zmartwychwstania nie tylko w okresie wielkanocnym, ale także w ciągu całego roku. Jeśli tylko ich życie jest zagrożone, jeśli pojawia się depresja i beznadziejność, jeśli szerzy się rozczarowanie i rezygnacja, wówczas medytacja nad drogą zmartwychwstania może pomóc w ponownym zetknięciu się z życiem, które zwycięża śmierć, które powstaje z grobu, rozsadza wewnętrzne odrętwienie i wprowadza nas w przestrzeń wolności. Każdej niedzieli świętujemy zmartwychwstanie Jezusa, dlatego też możemy wciąż iść drogą zmartwychwstania, tak aby na nowo odradzać w nas życie, które w ciągu tygodnia jest często zamykane w klatce różnych ograniczeń i które wyczerpuje morderczy rytm pracy. Również w czasie rekolekcji droga zmartwychwstania może nas uczyć życia, które Bóg odsłonił przed nami w zmartwychwstaniu Jezusa, życia, które Bóg przeznaczył dla nas.

Na każdy tydzień wybrałem jeden fragment z ewangelicznych opowieści o zmartwychwstaniu. Z tego fragmentu na każdy dzień wybieram jeden symbol lub jedną postać i próbuję odnieść je do naszego życia. W ten sposób do każdego dnia przyporządkowany jest obraz, który ma pomóc nam spojrzeć na nasze życie innymi oczami i inaczej je przeżywać. Każdy taki obraz ukazuje tajemnicę zmartwychwstania w innym świetle. Po wyjaśnieniu obrazu proponuję ćwiczenia, które mają pomóc czytelnikowi w otworzeniu jego zranionej psychiki. Tak, aby zmartwychwstanie ją uleczyło. Innym razem stawiam pytania, na które odpowiedzią ma być konkretne życie.

Symbole i postaci z ewangelicznych opowieści o zmartwychwstaniu uzupełniam archetypicznymi opowieściami z Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz jest mistrzem opowiadania. Jego opowieści są obrazami, przez które w życie uczniów Jezusa przenika światło zmartwychwstania. Św. Łukasz napisał Dzieje Apostolskie jako wielkanocną opowieść, jako drogę zmartwychwstania, którą idą apostołowie. W swojej działalności wciąż na nowo doświadczali oni zmartwychwstania. Św. Łukasz chce nam pokazać, że również dla nas w różnych sytuacjach naszego życia możliwe jest zmartwychwstanie, że również w nas pękają mury więzienne, a my wkraczamy na "nową drogę" życia. Droga chrześcijańska jest dla św. Łukasza "nową drogą", drogą, na której ludzie znajdują prawdziwe życie. Niech ta "nowa droga" również dla Ciebie stanie się drogą zmartwychwstania, która wprowadzi Cię w wolność i radość.