logo
Środa, 22 września 2021 r.
imieniny:
Maurycego, Milany, Tomasza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
75-lecie urodzin bp. Tadeusza Pieronka
 


Z nominacji Jana Pawła II od 9 maja 1998 r. bp Tadeusz Pieronek pełni funkcję przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej. Zajmuje się ona wprowadzeniem w życie zapisów konkordatowych i podejmowaniem problemów związanych z relacjami Kościół – państwo.

Bp Tadeusz Władysław Pieronek urodził się 24 października 1934 r. we wsi Radziechowy koło Żywca. W 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, gdzie studiował teologię do 1957 r., kiedy przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Następnie został wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Przez rok był też notariuszem Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Jeszcze przed święceniami, w 1956 r. podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cztery lata później obronił doktorat. W latach 1961-1965 studiował na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, ukończył równolegle trzyletnie Studium Roty Rzymskiej. W 1975 r. uzyskał habilitację na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1987 r. - tytuł naukowy profesora.

Ks. prof. Pieronek był sekretarzem generalnym II Synodu Plenarnego w Polsce, obradującego w latach 1991-1999. Przygotowania do niego rozpoczęły się już w 1987 roku. „W latach burzliwych przemian w Polsce i Europie w okresie wielkiego zamętu, odrzucania wszelkich autorytetów, zacierania granicy między dobrem a złem, niewątpliwie dla ludzi dobrej woli Synod stanowił punkt odniesienia, dawał ocenę etyczną dokonywanych reform i ludzkiego postępowania, formował sumienia. I w tym znaczeniu był na czasie i spełnił swoją rolę. Wspólnocie Kościoła w Polsce dał okazję do przemyśleń nie tylko poszczególnych spraw, wyłanianych przez wypadki życia codziennego, ale uczył umiejętności wpisywania szczegółów w szerszą wizję obecności i misji Kościoła w świecie” – podsumowywał już jako biskup w 1992 r.

Wraz z reorganizacją struktur administracyjnych Kościoła w Polsce, Jan Paweł II mianował 25 marca 1992 r. ks. prof. Tadeusza Pieronka biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji sosnowieckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cofruta. Święcenia biskupie przyjął 26 kwietnia 1992 r. w Rzymie z rąk Ojca Świętego. Współkonsekratorami byli kard. Franciszek Macharski i kard. Angelo Sodano. Jako dewizę biskupią obrał słowa „In veritate” (W prawdzie); herb przedstawia chustę świętej Weroniki.

W tym samym roku został przez Konferencję Episkopatu Polski powołany na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego KEP. W 1993 r. zebranie plenarne powierzyło mu funkcję sekretarza generalnego. Zastąpił wówczas bp. Bronisława Dąbrowskiego, który przeszedł na emeryturę.

W związku z pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny w 1997 r. bp Pieronek koordynował całość prac przygotowawczych w uzgodnieniu z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Jako sekretarz generalny bp Pieronek zainicjował wydawanie „Akt Konferencji Episkopatu Polski”. Jest współzałożycielem Katolickiej Agencji Informacyjnej; do dziś zasiada w Radzie Programowej KAI. Za jego kadencji rozpoczęły się rozmowy nad utworzeniem oficjalnej strony internetowej Kościoła w Polsce i powołaniem Fundacji „Opoka”.

W 1998 r. zakończył pracę w Sekretariacie Episkopatu. W maju 1998 r. Jan Paweł II mianował go przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej, a 31 sierpnia przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej.

Bp Tadeusz Pieronek w latach 1998-2004 był też rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Jako przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej, bp Pieronek organizuje i przewodniczy spotkaniom. Rozmowy i współpraca ze stroną rządową pozwoliły na wyjaśnienie i unormowanie m. in. spraw dotyczących małżeństw kanonicznych ze skutkami cywilnymi (małżeństwa konkordatowe), problemów kościelnego szkolnictwa wyższego i wydziałów teologicznych w uniwersytetach państwowych czy spraw związanych z ubezpieczeniem duchownych, statusu prawnego kapelanów szpitali i więzień. Strona kościelna i rządowa uzgodniły w Komisji Konkordatowej także dwie instrukcje o sposobie zyskiwania osobowości prawa cywilnego przez kościelne osoby prawne.

Bp Pieronek brał udział także w przygotowaniu pielgrzymki papieskiej w 1999 r. Po tej wizycie był jednym z pomysłodawców i twórców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zajmuje się upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II i podnoszeniem szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi. Jest członkiem Rady Fundacji i przewodniczącym kapituły nagrody „Totus” w kategorii – propagowanie nauczania Jana Pawła II.

Po śmierci Jana Pawła II, od listopada 2005 r. do kwietnia 2006 r., bp Pieronek przewodniczył trybunałowi rogatoryjnemu w Krakowie, którego prace rozpoczęły proces beatyfikacji. Trybunał przesłuchał ponad stu świadków i zapoznał się z pismami Sługi Bożego. Dokumenty i zeznania świadków zostały przekazane watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, przed którą toczy się kolejny etap procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Od dziewięciu lat bp Tadeusz Pieronek stoi na czele Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” pod patronatem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). W 2009 roku tematem konferencji była „Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów”.

Bp Pieronek mieszka w Krakowie.

(KKK/md © Biuro Prasowe KEP 2009)