logo
Piątek, 12 sierpnia 2022 r.
imieniny:

Hilarii, Juliana, Lecha, Eupliusza – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
80-lecie urodzin arcybiskupa Edmunda Piszcza
 


Pierwszy metropolita warmiński abp Edmund Piszcz będzie obchodził 17 listopada swoje 80. urodziny. Główne uroczystości juz odbyły się 14 listopada w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie. Jubilat przewodniczył Mszy Św. o godz. 12.00, w której udział wzięli biskupi metropolii warmińskiej, kapłani archidiecezji, siostry zakonne, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz wierni archidiecezji.

Arcybiskup Edmund Piszcz pełnił obowiązki pasterskie w diecezji w latach 1985-2006. Był 49 biskupem warmińskim i pierwszym arcybiskupem metropolitą warmińskim. 30 maja 2006 r. Benedykt XVI przyjął jego rezygnację złożoną zgodnie z prawem kanonicznym.

Urodził się w Bydgoszczy 17 listopada 1929 roku w rodzinie wojskowej. W 1948 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Warmińskiej w Olsztynie, a dwa lata później, po maturze, został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego przyjął 10 maja 1956 r. Został wikariuszem przy katedrze pelplińskiej i prefektem w tamtejszym „Collegium Marianum”, a także w liceum ogólnokształcącym. Dwa lata później rozpoczął studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1962 r. uzyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy "Geneza i przebieg toruńskiego Colloquium Charitativum za Władysława IV” (praca ta mogła ukazać się drukiem dopiero trzydzieści lat później, wcześniej była blokowana przez cenzurę). Rozpoczął wykłady w seminarium pelplińskim, gdzie był również sekretarzem rektoratu, a dwa lata później – prefektem ds. studiów. Pełnił także obowiązki kierownika Archiwum Diecezji Chełmińskiej. W roku akademickim 1973/1974 wyjechał na stypendium naukowe do Moguncji, gdzie studiował w Instytucie Historii Kościoła, prowadzonym przez księdza profesora Josepha Lortza.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 3 kwietnia 1982 roku księdza Edmunda Piszcza biskupem tytularnym Aurusuliana i skierował go do pomocy biskupowi chełmińskiemu Marianowi Przykuckiemu. Święcenia biskupie odbyły się w Pelplinie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 20 maja 1982 r. Głównym konsekratorem był prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński Józef Glemp.

Pod koniec 1985 r. bp Edmund Piszcz przybył do Olsztyna jako administrator apostolski sede plena diecezji warmińskiej, na mocy nominacji Jana Pawła II z dnia 11 listopada 1985, która w kraju została podana do publicznej wiadomości 28 listopada 1985 roku. 7 października 1988 r. Papież mianował biskupa Piszcza ordynariuszem tej diecezji. Kiedy diecezja warmińska została podniesiona do rangi archidiecezji (25 marca 1992 r.), dotychczasowy biskup warmiński został mianowany arcybiskupem metropolitą warmińskim.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił też funkcje: przewodniczącego Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, członka Zespołu ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, członka Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczącego Zespołu ds. dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską.

Dwadzieścia jeden lat posługiwania arcybiskupa Edmunda Piszcza to wiele inicjatyw o charakterze administracyjnym i duszpasterskim. Nieoceniony jest też wkład arcybiskupa Piszcza w rozwiązanie trudnej kwestii własności kościołów ewangelickich. W celu koordynacji działań na polu ekumenicznym powołał Komisję Ekumeniczną Archidiecezji Warmińskiej i ustanowił urząd delegata arcybiskupa do spraw ekumenizmu. Za troskę o pojednanie pomiędzy Niemcami a Polakami otrzymał w 2004 r. Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Rok później prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.