logo
Piątek, 26 lutego 2021 r.
imieniny:
Bogumiła, Eweliny, Mirosława, Porfiriusza
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Waldemar Karasiński
A oto niebawem przyjdę (Ap 22, 7)
Przewodnik Katolicki
 


Kogo mamy wyglądać? Kogo witać będziemy? Zapowiedź przyjścia Jezusa jako Zbawiciela znajduje się już na początku Pisma Świętego. Ostatnia karta świętej Księgi zawiera wołanie: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Rozpoczyna się Adwent. Czas oczekiwania na przyjście Boga w Jezusie Chrystusie.
 
Przygotujmy drogę Panu
 
Nie chodzi o bierne czekanie. Adwent jest dynamicznym czasem modlitwy, refleksji, oczyszczającego czuwania i radosnej nadziei. Jeśli kogoś bardzo kochamy, to wiedząc, że wybiera się do nas i wkrótce pojawi się w progach, przygotowujemy się jak najstaranniej do spotkania z nim. Chcąc jak najprędzej zobaczyć, powitać oczekiwaną osobę, wychodzimy przed dom, na drogę, na dworzec...

Nasze wyjście naprzeciw Zbawicielowi świata przebiega na płaszczyźnie wiary, na poziomie serca. Dokonuje się w sakramentach świętych, poprzez modlitwę, kontemplację słowa Bożego i rozmaite działania inspirowane wyobraźnią miłosierdzia wobec bliźnich.
 
Pierwsze przyjście Pana już się dokonało. Pierwszy Adwent w dziejach świata i każdego człowieka zakończył się narodzeniem Dzieciątka Jezus w Betlejem. Rozpoczynający się dziś Adwent liturgiczny przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Kościół katolicki kieruje pragnienia wiernych na osobiste przyjęcie Chrystusa, który wciąż przychodzi do człowieka. Rodzi się w nim przez prawdę i łaskę. Jednocześnie w Adwencie, przez wspomnienie pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, oczekujemy z wiarą na powtórne przyjście Pana u kresu czasów. To chwalebne przyjście będzie połączone z Chrystusowym sądem nad światem.
 
W tym świętym czasie
 
Modlimy się w Adwencie o przyjście Syna Bożego, aby w Nim niebo połączyło się z ziemią; miłość Boga z nadzieją, ufnością człowieka. Przyjście Pana jest łaską i należy z nią współpracować. Co Mu powiemy, co ofiarujemy?

Wzorem pełnego miłości oczekiwania jest dla nas Najświętsza Maryja Panna. Ku Jej czci przez cały Adwent odprawiane są nabożeństwa zwane Roratami. Maryja uczy nas zaufania pośród niepewnych dróg, wytrwałości wobec przeciwności, niepoddawania się zwątpieniu wobec trudów życia. Jest niedoścignionym ideałem postawy czuwania. Pogłębiajmy wiarę wpatrzeni w Maryję, Matkę  przychodzącego na świat Emanuela, Boga z nami.
 
Czuwajmy i módlmy się
 
Wierni wezwaniu Pana dobrze wykorzystajmy podarowany nam czas. Oczyśćmy serca w sakramencie pokuty i pojednania, otwórzmy je na Ewangelię.  Prośmy Boga – podczas Mszy Świętych, Rorat, rekolekcji adwentowych – aby nas odnowił i zbawił. Nie tkwijmy w bezczynności, lecz czuwajmy, abyśmy byli gotowi. Módlmy się za nasze rodziny i za zmarłych. Otoczmy modlitwą prezbiterów, zakonników, misjonarzy i papieża. Módlmy się za Kościół, który jest znakiem obecności Boga między nami. Zanośmy Bogu nasze intencje i prośby wierząc, że udzieli łask i przyniesie światło.
 
Pan jest blisko, przybliżyło się zbawienie nasze.
 
ks. Waldemar Karasiński 
 
Zobacz także
Ks. Andrzej Orczykowski SChr
Wśród nocnej ciszy uderzyły dzwony na Pasterkę. Ulicami miast, wiejskimi drogami spieszą ludzie, aby witać rodzącego się Zbawiciela. Nastrój świętej nocy był i jest natchnieniem dla wielu twórców naszej narodowej kultury w kraju i na obczyźnie. Zwyczaje związane z nocą Bożego Narodzenia na trwałe "weszły" w nasze kulturowe dziedzictwo...
 
ks.Mieczysław Piotrowski TChr
Bóg kocha i pragnie zbawić wszystkich ludzi. Każdy człowiek otrzymuje szansę zbawienia. Nie ma ludzi przeznaczonych na potępienie. Nie można jednak zapominać, że oprócz Bożej woli zbawienia wszystkich ludzi istnieje wolna ludzka wola, która może odrzucić Boga i wzgardzić Nim. Pan Jezus wielokrotnie mówił, że odrzucenie Boga przez człowieka prowadzi do wiecznego potępienia... 
 
ks. Andrzej Trojanowski
Wiemy, że gdy apostołowie głosili Dobrą Nowinę, to Pan potwierdzał ich słowa niezwykłymi zna-kami i cudami. Z radością i wdzięcznością przyjmujemy fakt, że głoszenie dziś prawdy o nieskończonym miłosierdziu Boga również zostaje przez Niego potwierdzone cudownymi znakami. Jak bardzo dziś potrzeba apostołów Miłosierdzia Bożego, czyli głosicieli Dobrej Nowiny, ludziom, którzy żyją w rzeczywistości nieraz bardzo powikłanej i trudnej!
 
 
___________________
 
 reklama