logo
Niedziela, 26 września 2021 r.
imieniny:
Kosmy, Damiana, Justyny, Łucji – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Abp Cheenath o prześladowaniach chrześcijan w Indiach
 


Decyzją biskupów polskich w tym roku, 8 listopada, po raz pierwszy będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamięcią ogarniemy zwłaszcza Indie, gdzie trwają pogromy chrześcijan.

W poniedziałek, 2 listopada, do Polski przybędzie abp Raphael Cheenath z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar. Bhubaneswar jest stolicą indyjskiego stanu Orisa, gdzie w Boże Narodzenie 2007 r. rozpoczęły się zintensyfikowane ataki na chrześcijan i trwają po dziś dzień.

We wtorek, 3 listopada, weźmie on udział w Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00 w katedrze warszawsko-praskiej. Po Eucharystii odbędzie się tam spotkanie z młodzieżą.

W dniu kolejnym arcybiskup będzie mówił o prześladowaniach chrześcijan podczas konferencji prasowej, zapowiadającej I Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którą w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie organizuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Rozpocznie się ona o godz. 12.00. Po konferencji arcybiskup uda się do Włocławka, gdzie w seminarium duchownym spotka się z biskupem diecezjalnym Wiesławem Meringiem i seminarzystami. Następnie przejedzie do Torunia, gdzie będzie rozmawiał ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W czwartek, 5 listopada, hierarcha spotka się w Toruniu z biskupem toruńskim Andrzejem Suskim. Później pojedzie do Wrocławia. W katedrze, gdzie o godz. 20.00 rozpocznie się dyskusja na temat niedzieli solidarności z prześladowanymi chrześcijanami, weźmie udział w spotkaniu z młodzieżą.

Następnego dnia po porannej modlitwie z alumnami Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, biskup z Indii spotka się ze studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego. O godz. 18.30 w katedrze wrocławskiej będzie sprawowana Msza św. w intencji Kościoła prześladowanego, podczas której abp Cheenath wygłosi kazanie.

W sobotę, 7 listopada, abp Cheenath odprawi Mszę św. w parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Po Eucharystii, która rozpocznie się o godz. 18.00, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej Kościoła Prześladowanego, którego rozważania poświęcone będą poszczególnym krajom, w których chrześcijanie są prześladowani.

W Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 8 listopada, abp Raphael Cheenath będzie koncelebrował Mszę św. w kościele św. Krzyża w Warszawie o godz. 9.00, transmitowanej przez program I Polskiego Radia. Wygłosi kazanie na temat pogromów chrześcijan w Indiach. Biskup weźmie później udział w programie telewizyjnym „Między Ziemią a Niebem”, który będzie poświęcony prześladowaniom chrześcijan na świecie.

Telewizja Polska objęła Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym patronatem medialnym i w dniach od 4-8 listopada będzie emitować spoty przedstawiające problem prześladowań chrześcijan.

Abp Cheenath nazywany jest rzecznikiem indyjskich biednych i odrzuconych i orędownikiem chrześcijan prześladowanych przez ekstremistów religijnych, próbujących wymóc na nich konwersję na hinduizm. Tylko w stanie Orisa hinduiści zamordowali w minionym roku ponad 100 chrześcijan, dopuszczając się na nich ataków szczególnego okrucieństwa i bestialstwa. Chrześcijanie, wyłącznie z powodu swej wiary, byli żywcem podpalani, dopuszczano się na nich zbiorowych gwałtów, rąbano siekierami, kamienowano. Ofiarami prześladowań padali i wciąż padają nie tylko katolicy, lecz także członkowie innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Abp Raphael Cheenath urodził się 29 grudnia 1934 roku w miejscowości Pallissery, w diecezji Trichur w stanie Kerala. Wywodzi się z najstarszej chrześcijańskiej wspólnoty, która przyjęła wiarę od św. Tomasza Apostoła. Jest drugim z jedenaściorga dzieci. Jego starsza siostra została karmelitanką (wschodniego rytu) w Kerala.

Studia wyższe ukończył w swoim mieście, Cherpu. W 1953 roku wstąpił do zakonu werbistów. Licencjat z filozofii i teologii uzyskał na Papieskim Wydziale w Pune, gdzie jako 29-latek został wyświęcony na kapłana w 1963 roku. W pierwszych latach swojego kapłaństwa był wychowawcą seminarzystów – najpierw 4 lata w niższym seminarium w Changanasherry w stanie Kerala, a następnie 5 lat w Wyższym Seminarium Papieskim w Pune – jako dyrektor ekonomiczny, prefekt, rektor, mistrz nowicjatu, ojciec duchowny i wiceprowincjał.

W 1972 roku został wybrany prowincjałem werbistów w południowej prowincji Indii. Był nim zaledwie sześć miesięcy, bowiem w czasie kapituły generalnej zgromadzenia w 1972 roku został wybrany jednym z sześciu radnych generalnych werbistów w Rzymie. Mimo pięcioletniej kadencji, dwa lata później, w lutym 1974 roku, został mianowany przez papieża Pawła VI biskupem i powrócił do Indii – do diecezji Sambalpur z siedzibą w Rourkela. Jako zawołanie biskupie wybrał wówczas cytat z listów św. Pawła oddający jego posłannictwo misyjne: „Stać się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22).

W 1979 roku diecezja ta została podzielona na dwie części – Rourkela i Sambalpur. Wówczas bp Cheenath przeniósł się z do miasta Sambalpur. W tym czasie został wybrany sekretarzem Regionalnej Konferencji Biskupów Orisa. Zajmował się także apostolatem biblijnym i katechetycznym w regionie (należało do niego 5 diecezji).

Jan Paweł II mianował 11 sierpnia 1985 roku bp. Cheenatha arcybiskupem Cuttack-Bhubaneswar. W tym samym roku został on wybrany przewodniczącym Regionalnej Konferencji Biskupów stanu Orisa. W 1987 roku został mianowany członkiem zarządu indyjskiej Caritas, a dwa lata później został przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, Rozwoju i Pokoju Konferencji Katolickich Biskupów Indii (CBCI - Catholic Bishops’ Conference of India).

Oprócz rodzinnego języka Malayalam, włada także innymi językami indyjskimi: Hindi, Sadri i Oriya. Mówi także biegle po angielsku, uczył się także łaciny i niemieckiego.

(PKwP/md © Biuro Prasowe KEP 2009)