begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

nowoœci


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: nowosci

pages: nowosci

prodkindid: 1


ks. Artur Kardaś CR

Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski CR

Nie wiem, kim jesteś, Drogi Czytelniku. Nie wiem, czy jesteś osobą dorosłą, pewnie stawiając kroki w codzienności, czy młodzieńcem poszukującym sensu życia. Może jesteś kimś, kto wątpi i szuka wsparcia, a może bardzo religijnym. Jedno wiem na pewno – poznając postać ks. Pawła

więcej »


Kazimierz Wójtowicz CR

Sługa Boży Bogdan Jański

Żeby być świętym, trzeba być szalonym, powiedział kiedyś św. Maksymilian Kolbe. Tak sobie myślę, żeby być zakonnikiem, księdzem, – trzeba być szalonym; żeby dobrze pełnić obowiązki rodzicielskie – potrzeba szaleństwa; żeby być dobrym chrześcijaninem również potrzebne jest szaleństwo. Szaleństw, ale jakie? Nie to, które niszczy człowieka, które prowadzi do obłędu i nie widzi nikogo poza sobą. Potrzeba szaleństwa, które otwiera nas na Boga, które czasem wbrew logice mówi – warto poświęcić Jemu życie, bo to się opłaca.

więcej »


ks. Adam Błyszcz CR

Szukając fundamentu

impresje biblijno-historyczne

Kopernikański przewrót dokonany przez chrześcijan w rozpoznaniu prawdy, że Bóg jest zainteresowany, zatroskany człowiekiem stanowi jedno z najważniejszych odkryć ludzkości. Myśmy poznali i uwierzyli miłości… jak napisał święty Jan w swoim Pierwszym Liście. Trudno uwierzyć w taką miłość i takiej miłości. Zwłaszcza tej, która nosi znamiona bezinteresowności i jawi się jako nie pretensjonalna.
Moje refleksje są owocem lektury, przemyśleń a także moich doświadczeń duszpasterskich.
 

więcej »


Nieco filozofii, nieco poezji...

Tytuł zbioru: Nieco filozofii, nieco poezji, nawiązuje do jednego z wierszy Alfreda Marka Wierzbickiego w tomie 76 wierszy, o którym piszę w szkicu Trochę filozofii, trochę poezji. Zebrane tu teksty zostały uprzednio wygłoszone lub wydrukowane; w obecnej publikacji uległy nieznacznym zmianom.
 

więcej »


ks. Adam Błyszcz CR

Rozważania różańcowe z Papieżem Franciszkiem

Październik tradycyjnie jest miesiącem różańcowym. Piękna stara modlitwa. Piękne dokumenty Kościoła poświęcone różańcowi, jak chociażby List apostolski Jana Pawła II Rosarium virginis Mariae. A mimo wszystko różaniec przeżywa swój kryzys. Być może niefortunnie nabożeństwa różańcowe celebrowane są wieczorami, kiedy wielu z nas jest jeszcze w pracy, albo dopiero co wraca z pracy. Gdzieś tam pokutuje mit, że to czasochłonna modlitwa. Mit, gdyż odmówienie jednej dziesiątki zajmuje nieco ponad trzy minuty. Tyle co dojście do najbliższego przystanku albo do sklepu. Dużo mniej niż codzienny dojazd do pracy czy do szkoły.
 

więcej »


Kazimierz Wójtowicz CR

Znak wiary i świadek przeszłości

Cmentarz w Oleśnicy Świętokrzyskiej

W naszej świadomości cmentarz jawi się przede wszystkim jako przestrzeń sakralna, którą otacza aura powagi i naturalnego szacunku, spontanicznego wyciszenia i zadumy nad życiem. Czujemy bowiem, że ten świat z grobami (bliskich czy dalekich) zmarłych stanowi ważną cząstkę nas samych.
 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Żywopisy przycinane

Ten tomik wierszy, w zamyśle Autora, mego Współbrata, ks. dr Kazimierza Wójtowicza, zmartwychwstańca, stanowi wyraz wdzięczności, szacunku dla tych wszystkich, którzy z taką mądrością, talentem i ludzką życzliwością pochylają się nad tymi, nieraz bardzo trudnymi „studentami” w tych szpitalnianych „uniwersytetach”, nie tylko w Krakowie. Również Autor pragnie wypowiedzieć swą solidarność z wszystkimi chorymi, którzy przychodzą (najczęściej są przywożeni) do tego „UNIWERSYTETU ŻYCIA”. Niech te wiersze „oświecą wszystkie zakamarki serca” i przywrócą „ocalone tęsknoty”.

więcej »


Tożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pustelników

W adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: „Wszyscy w Kościele są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, ale posługa święceń i życie konsekrowane zakładają istnienie odrębnego powołania oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do specjalnej misji..."

więcej »