begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Książki poza seriami

Strony:
1 2 3 4


Kazimierz Wójtowicz CR

Sługa Boży Bogdan Jański

Żeby być świętym, trzeba być szalonym, powiedział kiedyś św. Maksymilian Kolbe. Tak sobie myślę, żeby być zakonnikiem, księdzem, – trzeba być szalonym; żeby dobrze pełnić obowiązki rodzicielskie – potrzeba szaleństwa; żeby być dobrym chrześcijaninem również potrzebne jest szaleństwo. Szaleństw, ale jakie? Nie to, które niszczy człowieka, które prowadzi do obłędu i nie widzi nikogo poza sobą. Potrzeba szaleństwa, które otwiera nas na Boga, które czasem wbrew logice mówi – warto poświęcić Jemu życie, bo to się opłaca.

więcej »


ks. Adam Błyszcz CR

Szukając fundamentu

impresje biblijno-historyczne

Kopernikański przewrót dokonany przez chrześcijan w rozpoznaniu prawdy, że Bóg jest zainteresowany, zatroskany człowiekiem stanowi jedno z najważniejszych odkryć ludzkości. Myśmy poznali i uwierzyli miłości… jak napisał święty Jan w swoim Pierwszym Liście. Trudno uwierzyć w taką miłość i takiej miłości. Zwłaszcza tej, która nosi znamiona bezinteresowności i jawi się jako nie pretensjonalna.
Moje refleksje są owocem lektury, przemyśleń a także moich doświadczeń duszpasterskich.
 

więcej »


Nieco filozofii, nieco poezji...

Tytuł zbioru: Nieco filozofii, nieco poezji, nawiązuje do jednego z wierszy Alfreda Marka Wierzbickiego w tomie 76 wierszy, o którym piszę w szkicu Trochę filozofii, trochę poezji. Zebrane tu teksty zostały uprzednio wygłoszone lub wydrukowane; w obecnej publikacji uległy nieznacznym zmianom.
 

więcej »


ks. Adam Błyszcz CR

Rozważania różańcowe z Papieżem Franciszkiem

Październik tradycyjnie jest miesiącem różańcowym. Piękna stara modlitwa. Piękne dokumenty Kościoła poświęcone różańcowi, jak chociażby List apostolski Jana Pawła II Rosarium virginis Mariae. A mimo wszystko różaniec przeżywa swój kryzys. Być może niefortunnie nabożeństwa różańcowe celebrowane są wieczorami, kiedy wielu z nas jest jeszcze w pracy, albo dopiero co wraca z pracy. Gdzieś tam pokutuje mit, że to czasochłonna modlitwa. Mit, gdyż odmówienie jednej dziesiątki zajmuje nieco ponad trzy minuty. Tyle co dojście do najbliższego przystanku albo do sklepu. Dużo mniej niż codzienny dojazd do pracy czy do szkoły.
 

więcej »


Kazimierz Wójtowicz CR

Znak wiary i świadek przeszłości

Cmentarz w Oleśnicy Świętokrzyskiej

W naszej świadomości cmentarz jawi się przede wszystkim jako przestrzeń sakralna, którą otacza aura powagi i naturalnego szacunku, spontanicznego wyciszenia i zadumy nad życiem. Czujemy bowiem, że ten świat z grobami (bliskich czy dalekich) zmarłych stanowi ważną cząstkę nas samych.
 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Co mówią ręce

z obrazu Wniebowzięcia NMP w kościele w Oleśnicy Świętokrzyskiej

Książeczka jest próbą odczytania gestów i mowy rąk z obrazu Wniebowzięcia NMP w kościele parafialnym w Oleśnicy Świętokrzyskiej.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Jakie twoich rąk składnie, takie w niebo kołatanie

Studium pastoralno-synergologiczne (z przymrużeniem oka)

Wiadomo, że w sprawowaniu liturgii ręce (celebransa, ale nie tylko) mają najwięcej „zajęcia”. Ręce bowiem to najdoskonalszy organ człowieka i są (obok twarzy) najbardziej czytelnym i ekspresywnym narzędziem wyrażania myśli i uczuć. 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Wyskrobki

Wyskrobek, taki mały chlebek, to synonim resztek i znak troski o to, aby się nic nie zmarnowało. Tak samo jest z tą książeczką.  

więcej »


ks. Artur Kardaś CR

Droga Krzyżowa z Bogdanem Jańskim

Rozmowa o miłości Bożej i duchowym zmartwychwstaniu (na podstawie jego „Dziennika”)

Panie Jezu, co roku te drogi krzyżowe, rekolekcje, gorzkie żale, kazania pasyjne, w końcu ciągle rachunki sumienia i spowiedź święta... Wszystko to takie ciężkie, ponure i przygnębiające, nie pasujące do biegu dni, gdzie wszystko – jak ciągle słyszę w świecie – ma być lepsze, prostsze i łatwiejsze. Czy naprawdę moje życie ma być jak Twoje – drogą krzyża? Czy nawrócenie musi być aż tak wymagające? Na ma nic zastępczego?

więcej »


Mieczysław Cena

Ku doskonałości

Ku doskonałości jest książkową adaptacją zapisu wykładów, jakie profesor Cena wygłaszał co tydzień od listopada 1987 do czerwca 1988. w kościele Św. Macieja czyli w Maciejówce, ośrodku duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu. Książka omawia nurtujące każdego z nas problemy celu życia, szczególnie z punktu widzenia młodego człowieka. W sposób fascynujący przedstawia tezę stałego doskonalenia się, które jest uwarunkowane potrzebą częstej modlitwy i kontemplacji. Porusza także zagadnienia charyzmatów, uzdrawiania i pracy duchowej, indywidualnej lub w grupach. Książka przedstawia wskazówki potrzebne do prowadzenia życia kontemplacyjnego.

więcej »

Strony:
1 2 3 4