begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Pomoce Liturgiczno-Pastoralne

Strony:
1 2 3 4


ks. Stefan Koperek CR

Hymn Chwały

Liturgia w życiu Kościoła

Księga Hymn Chwały Liturgia w życiu Kościoła jest próbą ukazania głównych nurtów badań naukowych ks. prof. S. Koperka CR. Zawiera siedem rozdziałów; pierwszy: z dziejów ruchu liturgicznego; drugi związany z działalnością autora w pracy misyjnej w Bułgarii; trzeci z badaniami nad odnową liturgiczną; rozdział czwarty zawiera artykuły dotyczące tych którzy byli związani w dużej mierze z wprowadzeniem zmian liturgicznych w Kościele polskim po Soborze Watykańskim II; rozdział piąty Liturgia i nabożęństwa, szósty ukazuje głębię teologiczną liturgii; ostatni rozdział poświęcony został duszpasterstwu liturgicznemu.
 

więcej »


ks. Leonard Pawlak FDP

Dobra Nowina Jezusa

w dni powszednie roku liturgicznego

Książka zawiera w sobie przemyślenia autora,w formie wprowadzeń do codzienych Mszy Świętych, z aklamacją, zaczerpnięta z Pisma świętego, wstępem z aktem pokutnym, rozważaniem w oparciu o fragment Ewangelii na dany dzień oraz modlitwą wiernych.
 

więcej »


kard. Stanisław Dziwisz

Głos ze Skałki

6 homilii i kazań wygłoszonych na Skałce z okazji: święta św. Pawła Pustelnika (2006), procesji św. Stanisława (14 V 2006 i 13 V 2007), inauguracji Roku Wielkich Polaków w Krakowie (22 II 2007), poświęcenia pomnika Jana Pawła II (3 XI 2007) i setnej rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego (28 XI 2007).

więcej »


ks. Aleksander Jełowicki CR, ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Droga krzyżowa

Droga krzyżowa oparta na tekstach ks. Jełowickiego CR, z modlitwami dotykającymi osobistych przeżyć człowieka; w Dodatku Gorzkie żale.

więcej »


ks. Adam Błyszcz CR

Oglądanie powołania

Trzy konferencje, wygłoszone do młodzieży akademickiej podczas Adwentu 2006 r. w Wiedniu; swoista „wędrówka” z Hiobem, Bartymeuszem i Zacheuszem, a także z Bogdanem Jańskim, oparta na analizie zachęty św. Pawła z 1 Kor 1, 26: Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu.

więcej »


s. Alina Merdas RSCJ

Będę Ci grał na harfie... Rekolekcje według Kardynała Martiniego

Zapis rekolekcji dla zakonnic diecezji mediolańskiej, prowadzonych przez kard. Carlo Marię Martiniego w 1994 r., a opartych na 9. wersecie Psalmu 144; analiza „dziesięciu strun harfy”, czyli płaszczyzn życia, które tworzą jego zasadniczy wątek w oparciu o wiarę; kontemplacja z jednej strony oblicza Jezusa – modelu i wzoru ucznia, a z drugiej – doświadczenie modlitwy i kontaktu z Bogiem.

więcej »


ks. Józef Gaweł SCJ

Nabożeństwa dla konsekrowanych

Nabożeństwa paraliturgiczne na różne okazje: na Dni Życia Konsekrowanego, na Światowe Dni Modlitwy o Powołania, na Wielki Post i inne; obficie cytowane Pismo Święte, obecne chwile adoracji i refleksji, rachunku sumienia, pieśni religijne.

więcej »


Godzina medytacji

Sugestie odnośnie do życia modlitwy chrześcijanina, oparte na broszurze Lindy Schubert (ur. w 1937), świeckiej liderki ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Kalifornii, pt. Godzina przemiany; 12 części omawiających m.in.: Śpiew dla Boga, Przebaczenie, Skupienie się na natchnieniach Pańskich, Prośby we własnych intencjach, Dziękczynienie.

więcej »


o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Z Maryją zawsze i we wszystkim. Duchowość maryjna św. Rafała Kalinowskiego

Pozycja ukazująca rolę Matki Bożej w kolejnych etapach życia św. Rafała Kalinowskiego OCD oraz jego apostolstwo maryjne; dołączona antologia maryjnych tekstów św. Rafała.

więcej »


Benedykt XVI

Portrety Dwunastu (Katechezy środowe) – 7 VI 06 – 18 X 06

Sylwetki duchowe dwunastu Apostołów Jezusa, począwszy od św. Piotra, a skończywszy na Judaszu, oparte na Ewangeliach; wnikliwa analiza ich osobowości i działalności, poparta też innymi źródłami.

więcej »

Strony:
1 2 3 4