begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Verba Aperta

Strony:
1 2


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Żywopisy przycinane

Ten tomik wierszy, w zamyśle Autora, mego Współbrata, ks. dr Kazimierza Wójtowicza, zmartwychwstańca, stanowi wyraz wdzięczności, szacunku dla tych wszystkich, którzy z taką mądrością, talentem i ludzką życzliwością pochylają się nad tymi, nieraz bardzo trudnymi „studentami” w tych szpitalnianych „uniwersytetach”, nie tylko w Krakowie. Również Autor pragnie wypowiedzieć swą solidarność z wszystkimi chorymi, którzy przychodzą (najczęściej są przywożeni) do tego „UNIWERSYTETU ŻYCIA”. Niech te wiersze „oświecą wszystkie zakamarki serca” i przywrócą „ocalone tęsknoty”.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Stenopisy stulone

Z pokornych, stulonych wersetów wyłania się podmiot liryczny, który zmagając się z samym sobą, ze swą słabością, chorobą i cierpieniem, doznaje duchowego ogołocenia i oświecenia. Ten mistyczny proces dokonujący się w duszy jest skutkiem oczyszczającego oderwania się i zdystansowania w stosunku do samego siebie, do innych i do całej otaczającej go rzeczywistości (Posłowie).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Rozpisy wyborów

Jakże tu skrzy życie! Słowa krążą swobodnie między żyjącymi po tej i tamtej stronie, wspinają się na szczyty przenośni i metafor, by za chwilę prostotą swą „obalić” na ziemię. Tematy powagą tchnące, „wiekowe i egzystencjalne”, mieszają się z krotochwilnymi (Posłowie).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Scenopisy biblijne

Kolejny tomik poetycki ks. Kazimierza Wójtowicza CR.  Autor sugeruje całą gamę czynności (w tym również nawiązujących do gry aktorskiej czy formowania perspektywy zdjęć – drugi plan), których potrzeba do zrealizowania pomysłu na dobry scenopis. Podmiot liryczny powiada, że pisanie owego scenopisu to nic innego jak próba dotknięcia życia i przełamania strachu na czas odchodzenia (Posłowie).

więcej »


Grzegorz Stachura

Niedożegnani

Liryka ks. Grzegorza Stachury nazna­czona jest dojrzałością w swej formie artystycznej, mówi własnym rozpoznawal­nym głosem o ważnych sprawach otaczają­cego nas świata i zaprasza do refleksji nad własną drogą i tożsamością w świetle Bo­żego Słowa; jednym słowem: małe jest nie tylko piękne, ale w małych literach miesz­czą się wielkie sprawy; stąd książeczka ta warta jest wnikliwej lektury i niepowierz­chownej medytacji (Posłowie).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Nadpisy przygodne

Tom Nadpisy przygodne dla wnikliwego pielgrzyma w Słowie może stać się jak relikwia; dla szybko sunącego po nagłów­kach sceptyka może stać się detalem splotu okoliczności; dla propagandysty może stać się sloganem. A mnie wciąż uporczywie po­wraca myśl o tablicy nad krzyżem Mistrza z Nazaretu – Nadpisy przygodne (Posło­wie).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Brudnopisy pytlowane

Tomik wierszy zawierający kilka warstw: pierwsza religijna, w której wiara przeplata się z życiem, a ironiczna obserwacja znajduje swój kontrapunkt w zdarzeniach wziętych z kalendarza liturgicznego (stworzenie, adwent, wielki post). Część druga to wiersze zmartwychwstańcze. W trzeciej części autor medytuje nad dziełami wielkich malarzy religijnych (Tycjana, Valazqueza, Bloemaerta). I wreszcie czwarta warstwa tomiku, tytułami są znane cytaty z Pisma św., psalmów i pieśni religijnych.
 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Pierwopisy

Tomik poetycki Pierwopisy prowadzi nas wstecz, przesuwając krąg światła z dojrzałego dorobku poetyckiego księdza Wójtowicza na dużo wcześniej zapisane karty, do początków jego przygody ze słowem.Język tych wczesnych utowrów jest: żartobliwy, lekki, niefrasobliwy, rzecz by można, ale pod warstwą żartu odajdujemy niekiedy poważniejszy namysł, głębszy niepokój.
 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Rysopisy pielgrzymów

Nowy tomik poezji ks.K. Wójtowicza CR, doskonale ukazujący doświadczenia pielgrzyma. Poeta jak doskonały obserwator wie, że dzisiejszemu człowiekowi nie jest łatwo udać się na pielgrzymkę. Nasz poeta, uchwyca rysopisy pielgrzymów którzy stają przed wspaniałą wystawą malowideł i grafiki, przedstawiających drugie ważne wydarzenie dla chrześcijanina : Zmartwychwstanie Chrystusa i Spotkanie w Emaus.
 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Dopisy procentów

Poetycki „pamiętnik” człowieka „z początku XXI wieku”, zmagającego się ze współczesną rzeczywistością nasyconą realiami techniki, ekonomii, marketingu, a równocześnie usiłującego słuchać słowa Bożego przemawiającego w Biblii i poprzez codzienne wydarzenia życia; zapis dramatu zmagania się o Boga w zwykłych, smutnych i radosnych momentach ludzkiej historii. 

więcej »

Strony:
1 2