begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Mój Ikonostas


Kazimierz Wójtowicz CR

Ikony matematyczne

Wszechobecna matematyka wycisnęła swe piętno na kartach Biblii. Szczególnym „wzięciem” cieszą się niektóre liczby, które obarczone są tradycyjnym przesłaniem. Przykładowo: dwa – liczba świadków konieczna do uznania prawdy; trzy –połączenie w jedno początku, środka i końca; wskazuje na doskonałość i pełnię; cztery – najbardziej „ziemska” liczba: cztery strony świata, cztery kierunki wiatru, cztery pory roku; siedem – suma trzech i czterech: nieba i ziemi; liczba absolutu, pełni, doskonałości, świętości, nieskończoności; osiem - liczba rozpoczynająca jakby nowe liczenie; symbolizuje wejście w nową rzeczywistość; dwanaście oznacza pełnię i doskonałość; czterdzieści - liczba próby, wyjątkowego doświadczenia; czas trwania jednego pokolenia. Tak więc liczby w Biblii nie tylko oznaczają (na ogół przybliżone) ilości i miary, ale też pełnią funkcje symboli i w jakiś sposób mogą pomóc w interpretacji zjawisk i przekazów.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ikony wiary

albo zamyślenia biblijne na dni skupienia

Tymi zamyśleniami nad wybranymi perykopami o wierze chciałbym przypomnieć klimaty przeżywanego Roku Wiary, który rozpoczął się dnia 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończył się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.  

więcej »


Ikony miłości

albo biblijne tropy w encyklice

Kościół często prosi Boga o wzrost miłości: w drugiej modlitwie Eucharystycznej modli się: „Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości”; a akurat treścią kolekty piątej niedzieli wielkopostnej jest prośba do Boga, „abyśmy gorliwie naśladowali miłość Jezusa Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata". Za kanwę naszych rozważań służyć będzie pierwsza encyklika Benedykta XVI o miłości chrześcijańskiej Deus caritas est (podpisana 25 grudnia 2005 roku). Będziemy szukać w niej najwyraźniejszych tropów biblijnych (Wstęp).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Pan Jezus i szaty

Nasze rozważania będą się obracać wokół szat biblijnych, ale wyłącznie w kontekście osoby Pana Jezusa. Będziemy więc mówić o pieluszkach, w które jako Noworo­dek został owinięty i złożony w żłobie; potem wspomnimy o Jego odzieniu białym jak światłona górze Przemienienia; następnie zwrócimy uwagę na rolę szat w Jego nauczaniu (nowe szaty syna marnotrawnego, suknia weselna) i w spotkaniu z żebrakiem Bartymeuszem, który w drodze do Jezusa zrzucił z siebie płaszcz; wreszcie będziemy śledzić Jezusa (i Jego odzież) na Jego ostatniej drodze: od wjazdu do Jerozolimy (płaszcze rzucane pod kopytka osiołka), przez płaszcze szydercze u Heroda i Piłata, chustę Wero­niki, odarcie z szat, aż po rzucanie losów o Jego szatę całodzianą i całun, w który owinięto Jego martwe ciało. 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ikona Pacierza

albo konferencje ascetyczne na kanwie

Tytuł tej książeczki: "ikona pacierza", podprowadza do modlitwy, która pochodzi z ust samego Pana Jezusa. Przekazał ją swoim uczniom, kiedy Go prosili: Panie, naucz nas się modlić. To właśnie ta modlitwa podnosi nasze serca do Boga i odnawia w nas Jego obraz. To ta modlitwa buduje relacje między Nim a nami i między nami a całym Kościołem  (Wstęp).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ikona Nawiedzenia

Przyczynek biblijno-formacyjny albo co jest ważne w każdym spotkaniu czy wizytacji kanonicznej

Wszechstronne omówienie wydarzenia wizytacji zakonnej w oparciu o analizę ewangelicznej sceny Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję; przedstawienie, wnikliwe i pełne humoru, teologicznego sensu, jak również praktycznych rad odnośnie do przeprowadzania wizytacji. 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ikony nadziei

Rozważania (wygłoszone podczas rekolekcji w Bydgoszczy w dniach 24-27 II 2008) będące biblijnym komentarzem do encykliki Spe salvi, zebrane w ikony: Uratowanie tonącego Piotra, czyli nadzieja zrodzona z modlitwyNakarmienie głodnych, czyli nadzieja wyrażona działaniemUzdrowienie cierpiącej na krwotok, czyli nadzieja niesiona cierpieniemPerspektywa Sądu Bożego, czyli obraz nadziei; w dodatku – homilie z cyklu: Niepełny katalog głodów (głód wody i ducha, czystości i siły, modlitwy i miłosierdzia, prawa Bożego).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ikony braterstwa albo spotkania z biblijnymi braćmi/siostrami

Rozważania biblijno-ascetyczne

„Ikony” biblijnych braci: Kaina i Abla ( braterstwo„Ikony” biblijnych braci: Kaina i Abla (braterstwo trudne), Ezawa i Jakuba (czyli batalia o błogosławieństwo), Józefa i jego jedenastu braci (czyli potęga przebaczenia), marnotrawnego i tego starszego (czyli potrzeba ojca) oraz sióstr: Marty i Marii z Betanii (czyli służba i słuchanie); dogłębna analiza (prowadzona w tonie lekkim, niekiedy humorystycznym) ich duchowych postaw, zachowań i wzajemnych relacji, a także dróg wyjścia z impasu. trudne ), Ezawa i Jakuba ( czyli batalia o błogosławieństwo ), Józefa i jego jedenastu braci ( czyli potęga przebaczenia ), marnotrawnego i tego starszego ( czyli potrzeba ojca ) oraz sióstr: Marty i Marii z Betanii ( czyli służba i słuchanie); dogłębna analiza (prowadzona w tonie lekkim, niekiedy humorystycznym) ich duchowych postaw, zachowań i wzajemnych relacji, a także dróg wyjścia z impasu.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Ikona Zwiastowania

„Ikony” „malujące” kolejno wszystkie aspekty biblijnej sceny Zwiastowania z Łk 1, 26-38 (przytoczonej wg: Biblii Wujka, Biblii Tysiąclecia, Biblii Poznańskiej i Biblii Paulistów); zgłębianie kontekstów i odniesień do sytuacji życiowych bohaterów tamtych wydarzeń oraz naszej drogi wiary, szczególnie osób konsekrowanych.

więcej »