begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Opera ad Lauream


ks. Zbigniew Skóra CR

Zmartwychwstańcy w nurcie ruchu liturgicznego w latach 1836-1891

Całościowe opracowanie tematu duchowości zmartwychwstańców w kontekście ruchu liturgicznego XIX wieku stanowi wysokiej rangi opracowanie naukowe nie tylko w literaturze polskiej. Dysertacja daje systematyczne spojrzenie na teologię i duchowość zmartwychwstańców.

więcej »


Wojciech Jóźwiak

Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku

 Druga połowa XIX wieku to ważny okres w dziejach Słowian południowych i Bułgarii [...]. W tym szerokim kontekście historycznym, kulturowym i wyznaniowym polscy misjonarze podjęli działania zmierzające do unii bułgarskiej Cerkwi prawosławnej z Kościołem rzymskim. Te działania, jak również związana z nimi spuścizna piśmiennicza są przedmiotem rozważań Wojciecha Jóźwiaka w tej interesującej i wartościowej monografii.

więcej »


ks. Damian Korcz CR

Życie w Rytmie Paschy

 Rozprawa doktorska badająca dorobek pisarski o. Piotra Semenenki CR z punktu widzenia tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Przeprowadzona przez autora szczegółowa, bardzo wnikliwa analiza źródłowa prezentuje wieloaspektowe rozpatrzenie Paschalnego Misterium, w szczególności: zbawczą Mękę, odkupieńczą Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pana i Boga.
 

więcej »


ks. Bronisław Zarański CR

Powrót do Boga założyciela zmartwychwstańców

Pierwsze, oparte na licznych źródłach, opracowanie duchowości Jańskiego – twórcy szkoły duchowości zmartwychwstańskiej; ukazujące drogę przemiany i postępu duchowego na przykładzie tego konwertyty i mistyka, uporczywie zmagającego się o wiarę i cel własnego życia, a także o założenie nowej wspólnoty zakonnej ku pożytkowi zabłąkanych dusz.

więcej »


ks. Krzysztof Czapla SAC

Nauka jako skrót świata. Refleksje Władysława Natansona

Rozprawa doktorska prezentująca dorobek wybitnego fizyka przełomu XIX i XX wieku, ukazująca poglądy filozoficzne Natansona w szerokiej perspektywie historyczno-naukowej i historyczno-filozoficznej; próba własnej interpretacji i uporządkowania tych poglądów w kontekście polskiej filozofii przyrody okresu międzywojennego.

więcej »


ks. Artur Kardaś CR

Droga charyzmatyczna Hieronima Kajsiewicza

Praca doktorska ukazująca w sposób dogłębny drogę życia Kajsiewicza, począwszy od jego lat na ziemiach ojczystych, poprzez udział w działalności Wielkiej Emigracji i zamieszkiwanie w „Domku Jańskiego”, aż po współpracę w tworzeniu zgromadzenia zmartwychwstańców; szeroko ukazany kontekst społeczno-kulturalny, udokumentowany również osobistymi zapiskami Kajsiewicza.

więcej »