begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Pomoce Duszpastersko-Katechetyczne


Jan XXIII , Jan Paweł II

Niedościgły wzór i niezrównany przykład

 Jesteśmy zatem zaproszeni, aby w najbliższym czasie kontemplować życie i dzieło kapłana, którego Kościół podziwia za «gorliwość pasterską oraz za niegasnący żar modlitewny i pokutny» (kolekta z dnia J.M. Vianneya).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Jakie przełożeństwo, takie posłuszeństwo

Książeczka ta – jak zaznaczono w podtytule – to owoc namysłu nad Instrukcją Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Posługa władzy i posłuszeństwo. 

więcej »


Benedykt XVI

Dar kapłaństwa

Książeczka zawiera rady, przypomnienia, spostrzeżenia, zachęty Benedykta XVI zaczerpnięte z homilii wielkoczwartkowych wygłoszonych w latach 2005-2009 oraz podczas pielgrzymki do Polski w maju 2005 roku. 

więcej »