begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Skarbiec mądrości


Walerian Kalinka

Mądrość wychowania

Walerian Kalinka (1826–1886), to nie tylko historyk i uczony, polityk i patriota, pisarz i publicysta, ale też ksiądz i zmartwychwstaniec, duszpasterz i wychowawca, kaznodzieja i apostoł.

więcej »


ks. Hieronim Kajsiewicz CR

Mądrość słowa

Teksty te to wybór myśli Współzałożyciela zmartwychwstańców i wielkiego kaznodziei XIX wieku, ks. Hieronima Kajsiewicza (1812-1873).

więcej »


ks. Piotr Semenenko CR

Mądrość ascezy

myśli

Ten tomik prezentując mądrość ascezy, chce podkreślić, że Semenenko to nie tylko głęboki teolog i żarliwy kaznodzieja, nie tylko autor trudnych i mało znanych dzieł filozoficznych, ale też wytrawny rekolekcjonista, świetny kierownik duchowy, wrażliwy spowiednik, mistrz życia wewnętrznego, wychowawca świętych, a przede wszystkim sam praktykujący ascezę (negatywną i pozytywną) oraz kontemplujący i naśladujący Chrystusa. (Wstęp).

więcej »


Leopold Staff

Mądrość przemijania. Myśli

Staff bywa nazywany poetą trzech pokoleń i trzech epok literackich, gdyż tworzył w okresie Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i w czasach powojennych. W ciągu niemal sześćdziesięciu lat twórczej aktywności poeta napisał około 1200 wierszy, z tego około jedna trzecia to „nurt poezji religijnej” (Wstęp). 

więcej »


Jan Maria Vianney

Mądrość kapłaństwa. Myśli

Proboszcz a Ars potrafił w swoim czasie przekształcać serce i życie tak wielu osób, gdyż udało sie mu ukazać miłosierną miłość Pana. Także w naszych czasach potrzebne jest podobne przepowiadanie i świadectwo prawdy miłości: Bóg jest miłością (1 J 4, 8)  (List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis świętego Proboszcza z Ars).

więcej »


Paweł Apostoł

Mądrość apostolstwa. Myśli

250 myśli wybranych z Nowotestamentalnych listów Apostoła Narodów, uporządkowanych wg działów:O sobieO Panu BoguO nasO cnotach, a dotyczących różnych spraw i problemów, z którymi stykał się i które musiał prostować Paweł podczas swej działalności apostolskiej; prezentacja postaci św. Pawła poprzez katechezę Ojca Świętego pt.Człowiek i Apostoł z 25 października 2006 r. 

więcej »


Dietrich Bonhoeffer

Mądrość świadectwa

Zbiorek myśli wybranych (z dzieł różnych) niemieckiego pastora luterańskiego, profesora teologii, który zaangażowany był w ruch oporu, współtworzył antyhitlerowski Kościół Wyznający; brał udział w przygotowaniach do zamachu na Hitlera, za co zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. 

więcej »


Celina Borzęcka

Mądrość zawierzenia. Myśli

207 „złotych myśli” założycielki sióstr zmartwychwstanek, beatyfikowanej 27 X 2007 r. w Rzymie; świadectwo jej życia jako panny, małżonki, matki, wdowy i zakonnicy, oddanego modlitwie, obowiązkom i pełnemu zawierzenia poszukiwaniu woli Bożej w codziennych trudnych przejściach i zmaganiach o wierność Bogu; na końcu – homilia beatyfikacyjna kard. José Saraivy Martinsa pt. Przeżyła życie nieustannie zjednoczona z Bogiem.Brak notki dużej.

więcej »