begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Congregationis Radices (Korzenie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego)

Strony:
1 2 3


Tomasz M. Koperek CR

Paweł Smolikowski - misjonarz unicki

Praca podejmuje temat działalności pedagogicznej i duszpasterskiej ojca Pawła Smolikowskiego CR na polu utrwalenia i pogłębienia unii kościelnej w Bułgarii i na Ukrainie.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

CeeRki 4

albo 114 historyjek i myśli z dziejów Zgromadzenia Zmartwychwstańców

To już ostatni tomik, zamykający ten sympatyczny cykl historyczno-anegdotyczny; tym razem zapędzam się z kwerendą aż do granic poprzedniego tysiąclecia, aż do Wielkiego Jubileuszu. To nie jest regularny i systematyczny podręcznik historii, ale wybrane i zatrzymane do szczegółowego oglądu klatki z wielkiego filmu, którego reżyserem jest sam Bóg w swoim Miłosierdziu; a kręci On już ten obraz od 177 lat i wciąż na planie pojawiają się nowi aktorzy. Oby ich było jak najwięcej, bo ról jest wiele do obsadzenia! (ks. Kazimierz Wójtowicz CR).

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

CeeRki 3

albo 125 historyjek i myśli z najnowszych dziejów Zgromadzenia Zmartwychwstańców

CeeRki 3 to już chyba ostatni tomik z tego cyklu historyczno-anegdotycznego: obejmuje mniej więcej lata 1945-1992 [...] Tym razem – zgodnie z przysłowiem, że „bliższa koszula ciału niźli suknia” – główny nurt CeeRek płynie przez Prowincję Polską: jej OkólnikiWiadomościReVy i Reiki stanowią w tej materii nieocenione źródła (Pięć słów przedsłowia).

więcej »


ks. Artur Kardaś CR

Kajsiewicz w Krakowie

Kajsiewicz swymi listowymi wyznaniami prowokuje i zmusza do refleksji, do szukania korzeni faktów i zachowań, które można zawrzeć w jednym pytaniu: jak w tak krótkim i niespokojnym okresie można było tak wiele dokonać? Istotnie, ten stosunkowo niewielki okres czasu, na burzliwej arenie dziejów politycznych i społecznych, był dla Kajsiewicza okresem wzmożonej pracy dla odrodzenia religijnego i narodowego naszych przodków.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

CeeRki 2

albo 121 historyjek i myśli z dziejów Zgromadzenia Zmartwychwstańców

1. CeeRki 2 - jak sugeruje tytuł - są kontynuacją CeeRków, ale niezupełnie, bo

a) przywołują też niektóre fakty z początków Zgromadzenia, które z różnych względów pominięto w pierwszym zbiorze;

b) tym razem opowiadanka ozdobione są oszczędniej - jedną tylko myślą.

3. Zebrałem te obrazy, abyśmy mogli się w nie częściej wpatry­wać, kontemplując przedziwną myśl Boga i dziękując Mu za wszystkie doświadczane dobrodziejstwa. W ten sposób po­zwolimy też, aby historia była dla nas magistra vitae.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

CeeRki

albo 175 historyjek i 525 myśli na 175-lecie Zgromadzenia Zmartwychwstańców

Książka ta pisana jest w konwencji poprzednich tomików ze zbioru Glosarium: jest więc opowiadanko i są jakieś trzy myśli mniej lub bardziej z nim związane.Nie jest to podręcznik historii, aczkolwiek niesie historyczne (wybiórcze) obrazy, które przywołują dzieje Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego od początku do śmierci ostatniego Założyciela (1886 r.)
 

więcej »


ks. Hieronim Kajsiewicz CR

Wycinki nabożne

Wycinki nabożne to dopełnienie tryptyku. Otóż po Wypisach duchownych Bogdana Jańskiego - założyciela zmartwychwstańców, po Wyimkach ascetycznych Piotra Semenenki- współzałożyciela Zgromadzenia, przyszedł czas na Wycinki Hieronima Kajsiewicza. To fragmenty duchowej biografii Kajsiewicza; to jak błyski światła uzewnętrzniające jego bogate wnętrze i działalność. Wielość i różnorodność cytatów ukazuje jego wrażliwość na wszystkie dziedziny życia człowieka, przede wszystkim zaś na dziedzinę życia religijnego.
 

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Kapłaństwo pierwszych zmartwychwstanców

(Semenenki i Kajsiewicza)

Historia drogi pierwszych Zmartwychwstańców do ołtarza oraz  czas posługi kapłańskiej.Współzałożycieli, którzy wielce zasłużyli się dla Kościoła i narodu polskiego, ,,utrzymując w emigracji życie z wiary, zachęcając duchowieństwo do zamiłowania  nauki i karności, opiekując się rodakami za granicą, śląc misjonarzy do Ameryki i Bułgarii, ciągnąc całe społeczeństwo polskie do stóp i do serca Ojca świętego, informując Stolice Apostolską o sprawach polskich.Obaj byli celnymi mistrzami życia duchowego"(bp Józef Sebastian Pelczar).

więcej »


ks. Piotr Semenenko CR

O Maryi

Maryjna koncepcja życia duchowego w ujęciu Semenenki nacechowana optymizmem nadziei, który płynie z nieustannej, miłosnej obecności Matki Bożej w życiu chrześcijanina. Obecnośc Maryi wnosi w życie ludzkie pokój i poczucie bezpieczeństwa pomimo trudności, cierpień, niepowodzeń i upadków towarzyszących słabemu i nędznemu człowiekowi zmagającemu się z atakami pokus, grzechem i egozimem.
 

więcej »


s. Elżbieta Maria Płońska CR

Bogdana Jańskiego 33 lata na tle historii świata. Tablica historyczna

Biografia założyciela zmartwychwstańców, wielkiego konwertyty i apostoła Wielkiej Emigracji (1807-1840), ujęta w porządku chronologicznym – rok po roku, z towarzyszeniem szerokiej panoramy dziejów i wydarzeń (także z życia Kościoła) na ziemiach polskich, w ośrodkach emigracyjnych, w Europie i na świecie, z dodatkiem osiągnięć w dziedzinie wynalazków, odkryć i dokonań cywilizacyjnych.

więcej »

Strony:
1 2 3