begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Resurectio et Vita (Zmartwychwstanie i Życie)


ks. Andrzej Skrzypczak CR

Od wieczernika do Emmaus. Czytanie Wielkiego Tygodnia

 Wnikliwa analiza wydarzeń Wielkiego Tygodnia od Ostatniej Wieczerzy do ukazywań się Zmartwychwstałego; dokonana językiem prostym i medytacyjnym, czerpiąca obficie z Ewangelii; opowieść o ostatnich dniach i godzinach życia Jezusa na ziemi, także po Jego zmartwychwstaniu, w kontekście Jego zbawczej misji.

więcej »


Dietrich Bonhoeffer

Krzyż i zmartwychwstanie

 Teksty niemieckiego pastora Kościoła luterańskiego, teologa protestanckiego i męczennika II wojny światowej, „podprowadzające” do wydarzeń pasyjnych i wielkanocnych, a także umacniające świadomość i nadzieję, że przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystus ujmuje człowieka w samym rdzeniu jego życia i nie pozostawia go samego na drodze naśladowania.

więcej »


Wielkanoc z Papieżem Janem Pawłem II

 Zbiór homilii z wigilii paschalnych i orędzi wielkanocnych, wygłoszonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 1979-1998; wspaniały przykład nauczania papieskiego i pierwszorzędna „podkładka” do medytacji nad tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa i drogą paschalną człowieka.

więcej »