begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Lectio Divina


ks. Ryszard Kempiak SDB

Jan – umiłowany uczeń Jezusa. Rozważania biblijne

Oparte głównie na tekstach zaczerpniętych z Ewangelii synoptycznych, z Dziejów Apostolskich, a przede wszystkim na Ewangelii Janowej, rozważania o św. Janie Apostole, umiłowanym uczniu Jezusa, analizujące etapy jego życia, jego drogę wiary, począwszy od momentu powołania, poprzez towarzyszenie Mistrzowi w Jego wędrówkach, aż po przyjęcie Maryi do siebie pod krzyżem na Kalwarii.

więcej »


o. Tomasz Maria Dąbek OSB

Jan – prorok pogranicza czasów. Rozmyślania biblijne

Rozmyślania biblijne o św. Janie Chrzcicielu opierające się na zapowiedziach jego narodzenia w Proroctwie Malachiasza i w Ewangelii św. Łukasza oraz na relacjach z jego działalności zawartych w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich; kolejne etapy życia poprzednika Chrystusa zostały ukazane na tle społeczno-historycznym.

więcej »


o. Tomasz Maria Dąbek OSB

Paweł – apostoł narodów. Rozmyślania biblijne

Rozmyślania biblijne o Apostole Narodów opierające się na opisach jego działalności zawartych w Dziejach Apostolskich, na fragmentach jego listów i na relacji innych osób; ukazujące intensywność życia i pracy nawróconego Pawła.

więcej »


ks. Ryszard Kempiak SDB

Józef – mąż Maryi. Rozważania biblijne

Rozważania biblijne o mężu Maryi, oparte głównie na tekstach z Ewangelii Dzieciństwa Mateusza i Łukasza; ubogacone analizą tekstów biblijnych z uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP, ze wspomnienia św. Józefa Robotnika oraz ze święta Świętej Rodziny z Nazaretu; całość poprzedzona obszernym wprowadzeniem w sztukę lectio divina.

więcej »


o. Tomasz Maria Dąbek OSB

Abraham – ojciec naszej wiary. Rozmyślania biblijne

Rozważania biblijne o patriarsze z Ur chaldejskiego opierające się na tekstach zaczerpniętych z Księgi Rodzaju; obrazujące na tle historycznym i w relacji do innych ludzi kolejne etapy jego życia, które było wiernym realizowaniem Bożych poleceń; uwzględniono również teksty Nowego Testamentu ukazujące postać ojca naszej wiary.

więcej »


o. Tomasz Maria Dąbek OSB

Piotr znaczy Skała. Medytacje biblijne

Rozmyślania biblijne o Szymonie-Piotrze, oparte na wybranych tekstach z Ewangelii św. Marka i innych fragmentach z Nowego Testamentu, dotyczących osoby Księcia Apostołów i jego misji jako pierwszego wśród uczniów Jezusa; analiza tekstów jest poprzedzona wyjaśnieniem niejasnych słów i okoliczności wydarzeń.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Za przewodem gwiazdy. Zamyślenia nad perykopą o Mędrcach ze Wschodu

Rozmyślania na temat dwunastu wersetów II rozdziału Ewangelii Mateusza, mówiących o Mędrcach, czyli Magach ze Wschodu; analiza ich Drogi do Betlejem, Pobytu w Betlejem, Powrotu na Wschód; w Dodatku – Poezje o Trzech Królach (dawne i współczesne).

więcej »


ks. Mauro Orsatti

Współcześni Jezusa. Medytacje nad Ewangelią Markową

 Medytacje nad najbardziej istotnymi i reprezentatywnymi fragmentami Ewangelii wg św. Marka ; spotkania z Jezusem nam „współczesnym”, począwszy od sceny chrztu nad Jordanem, poprzez działalność publiczną Mesjasza – Jego nauki i cuda, aż po mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana.

więcej »


ks. Mauro Orsatti

Czułość kobieca. Medytacje nad Ewangelią Łukaszową

 Medytacje nad niektórymi kobiecymi postaciami z Ewangelii Łukasza, opowiadającej Dobrą Nowinę z iście kobiecą wrażliwością, czułością i spostrzegawczością; przez karty tej Ewangelii przewija się, na czele z Maryją, liczna grupa kobiet, które ze swoją wiarą, inteligencją, delikatnością, męstwem i „kobiecym geniuszem” w spotkaniach z Jezusem mogą być dla nas wzorem do naśladowania.

więcej »


ks. Marko Ivan Rupnik SI

Szukam moich braci. Rozważania biblijne o Józefie Egipskim

 Biblijna historia Józefa (biblijnego typu Jezusa) przedstawiona jako obraz drogi umierania i zmartwychwstawania, będącej paradygmatem życia chrześcijańskiego; dzieje miłości ojcowskiej, wzbudzającej zazdrość i nienawiść oraz prowadzącej do rozbicia rodziny, a w ostateczności wiodącej do pojednania i realizacji opatrznościowego planu Bożego odnośnie do ludu wybranego.

więcej »