begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Żywoty Biblijne

Strony:
1 2


Barbara Szczepanowicz

Izaak znaczy uśmiech

Tematem i tworzywem tej biblijnej powieści są dzieje patriarchy Izaaka, żyjącego w XVIII wieku przed Chrystusem. Historia jego życia pełna jest napięcia i dramatu. W pamięci potomnych zachowała się szczególnie jego trzydniowa wędrówka do kraju Moria.

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Salome

Kolejna powieść biblijna Barbary Szczepanowicz; tym razem przedstawia na tle historii Jana Chrzciciela i Pana Jezusa dramatyczny epizod z życia Salome, córki Heroda III i Herodiady, pasierbicy Heroda Antypasa. 

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Ozeasz - Prorok przebaczającej miłości

Powieść, której bohaterem jest postać biblijna: prorok Ozeasz, syn Beeriego, żyjący w VIII w. przed Chrystusem i działający w Królestwie Izraelskim (Północnym). Jego imię oznacza „Pan zbawia". Jego życie jest poniekąd wyjątkowe, gdyż służy do zobrazowania natury Boga, który zachowuje wierność nawet wtedy, gdy ludzie są wiarołomni i zdradzają Go. 

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Lot- bratanek Abrahama

W powieści śledzimy losy Lota, jego wędrówkę wewnętrzną wiodącą do zrozumienia Boga i samego siebie. Opowieść zaczyna się w momencie , gdy w wyniku napięć ścieżki Lota i Abrahama rozchodzą się; aby uniknąć konfliktów, postanawiają zająć odrębne terytoria. Powieść pod przejrzystym woalem . kryje obraz aktualnych problemów wspólczesnego świata i skłania do namysłu.
 

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Który walczył do końca

Rzecz o Judzie Machabeuszu

Powieść biblijna o Judzie – trzecim synu Matatiasza, noszącym przydomek „Machabeusz”, tzn. „młot”, „rębacz”, przywódcy powstania przeciwko władającej wówczas Ziemią Świętą dynastii Seleucydów, narzucających Żydom przymusową hellenizację, a tym samym ograniczających ich wolność religijną; dzieje powstania Machabeuszów z uwzględnieniem realiów tamtych czasów. 

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Który walczył o sprawiedliwość społeczną. Powieść o proroku Amosie

Powieść biblijna o Amosie – proroku wysłanym z Judy do Królestwa Izraela, aby potępić jego życie kultowe i religijne; aby dokonać analizy poglądów religijno-moralnych i postępowania narodu izraelskiego; powieść ukazująca w sposób dogłębny problem niesprawiedliwości społecznej.

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Który widział oblicze Chwały. Rzecz o proroku Ezechielu

Powieść biblijna o Ezechielu – wielkim proroku z czasów niewoli babilońskiej, który troszczył się, by wygnańcy stali się zalążkiem nowego Izraela, przygotowywał ich do odrodzenia duchowego, do odbudowy Jerozolimy i świątyni; powieść dobrze oddaje realia biblijne, atmosferę opisywanych czasów, ludzkie przeżycia w szczególnych warunkach historycznych, kształtowanie się dojrzałej religijności.

więcej »


Marek Mularczyk OMI

Władca wielkiej Ziemi

Symbolicznie ujęta historia Chrystusowego Kościoła, ukazana jako dzieje pewnego narodu, opowiedziane przez starszą z dwóch sióstr dla młodszej; są to „dzieje walk rodu w historii ziemi najwybitniejszego”.

więcej »


ks. Zdzisław Tomczyk

Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Wynurzenia Szymona Piotra

Retrospektywna refleksja czyniona po zaparciu się Mistrza przez Szymona na dziedzińcu pałacu arcykapłana, po odkryciu pustego grobu Jezusa, a także u kresu życia; Apostoł Piotr analizuje dogłębnie swoje załamanie w wierności, swe życie po zmartwychwstaniu Pana aż po ostatnie chwile; uzmysławia sobie to wszystko, co przeżył u boku Mistrza; życie kończy zgodzony z wolą Bożą, ukrzyżowany głową w dół.

więcej »


Barbara Szczepanowicz

Ewa – matka żyjących. Powieść o pierwszej kobiecie

„Autobiograficzna opowieść” Ewy o życiu przy boku Adama, niewolnym od zwykłych problemów małżeńskich; retrospektywne „wspomnienia” prowadzone w samotności lub w otoczeniu synów i córek, wnucząt i prawnucząt, nasycone refleksjami na temat tragicznych początków historii ludzkości.

więcej »

Strony:
1 2