begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

księga goœci


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: ksiegagosci

pages: ksiegagosci

prodkindid: 1

Imię:

Nazwisko:

Ulica i numer domu:

Miasto:

Kod:

Kraj:

e-mail:

Telefon :

Telefon komórkowy :

Fax:

Uwagi:

4971

Wpisz liczbę znajdującą się powyżej

   

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Wydawnictwa Alleluja oraz wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Wydawnictwo Alleluja, z siedzibą w Krakowie przy ks. Pawlickiego 1, a także oświadczam, iż zostałam(em) poinformowana(y), że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, poprawiania ich, a także możliwość żądania usunięcia ich z bazy danych.