begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

o nas


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: onas

pages: onas

prodkindid: 1

Klasztor Zmartwychwstańców w Krakowie i równocześnie siedziba Wydawnictwa Alleluja.

ALLELUJA – wydawnictwo zmartwychwstańców działa od 1998 roku. Jest wydawcą Miesięcznika Życia Konsekrowanego „Via Consecrata” oraz książek religijnych, adresowanych głównie (ale nie tylko) do osób konsekrowanych. Nasz profil edytorski najlepiej charakteryzują wydawane serie: „Congregationis Radices”, „Vita Consecrata”, „Resurrectio et Vita”, „Praedica Verbum”, „Deus Pater”, „Lectio Divina”, „Collectio ViCo”, „Żywoty Biblijne”, „Tematy Homilijne”, „Pomoce Liturgiczno-Pastoralne”, „Verba Aperta”, „Mój Ikonostas”, „Opera ad Lauream” oraz pozycje wychodzące poza seriami.

Pragniemy, aby książki z naszej oficyny pomagały ludziom w poznaniu Pisma Świętego i podprowadzały do spotkania ze Zmartwychwstałym, idącym z nami do wiecznego Emaus.

„Pokarm nasz niech będzie w ALLELUJA, napój nasz niech będzie w ALLELUJA, całą radością niech będzie ALLELUJA, to jest chwała Boża” (św. Augustyn)


Linki:

www.zmartwychwstancy.pl

www.resurrectionist.net