begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b: 1

prodkindid1a: 1

prodkindid: 1

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

promocje


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: promocje

pages: promocje

prodkindid: 1

Mieczysław Cena

Ku doskonałości

Ku doskonałości jest książkową adaptacją zapisu wykładów, jakie profesor Cena wygłaszał co tydzień od listopada 1987 do czerwca 1988. w kościele Św. Macieja czyli w Maciejówce, ośrodku duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu. Książka omawia nurtujące każdego z nas problemy celu życia, szczególnie z punktu widzenia młodego człowieka. W sposób fascynujący przedstawia tezę stałego doskonalenia się, które jest uwarunkowane potrzebą częstej modlitwy i kontemplacji. Porusza także zagadnienia charyzmatów, uzdrawiania i pracy duchowej, indywidualnej lub w grupach. Książka przedstawia wskazówki potrzebne do prowadzenia życia kontemplacyjnego.

więcej »ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Glosarium, czyli zbiór 1111 exemplów i 5555 sentencji, w cztery ciągi tematyczne ułożone

Glosarium – czyli wielki zbiór różnych glos: „złotych myśli”, przysłów, anegdot, ciekawostek i opowiastek z życia świętych i wybitnych, a także zwykłych ludzi; zgrupowany w czterech działach tematycznych: Bóg i wiara, Świat i świętowanie, Człowiek i życie oraz Kościół i modlitwa; skarbiec mądrości okraszonej pogodą ducha i humorem; niezbędnik dla każdego katechety i nauczyciela, dla kaznodziei i homilety, dla opowiadacza i mówcy (zawiera m.in.: Drobnotki, Przypiski, Notki, Opowiastki, Ramotki, Okruchy, Przyczynki, Alikwoty, Znikomki).

więcej »ks. Piotr Semenenko CR

O pokusach

 Obszerny traktat o pokusach – „odwrotnej stronie modlitwy”, które oddziałują na 3 władze w człowieku: rozum, uczucia i wolę; istota ludzka, choć nosi w sobie tajemnicę nieprawości, dzięki łasce Chrystusa jest w stanie zwycięsko walczyć ze wszelkimi pokusami i skłonnościami do złego.

więcej »kard. Stefan Wyszyński

Alfabet zakonny

 Cenne „okruchy” z tekstów Prymasa Tysiąclecia o życiu konsekrowanym, ułożone wg haseł (189) w porządku alfabetycznym – od animacji, apostolstwa , poprzez ducha dziękczynienia, ducha modlitwy, dziewictwo, formację, lawinę egoizmu, matkę, miłość apostolską, pokorę , aż po wiarę, wiedzę czy mądrość, zasługi zakonów i życie zakonne.

więcej »Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo

 Tom zawierający 60 dokumentów kościelnych odnośnie do życia konsekrowanego, w tym 23 nowe; ułożenie tekstów chronologiczne w celu wyraźniejszego ukazania rozwoju myśli teologicznej i pogłębienia wizji życia konsekrowanego na przestrzeni lat 1965-2002; indeksy ( incipitów, biblijny, tematyczny, generalny ) oraz szczegółowy spis treści ułatwiające poruszanie się po tej długiej via consecrata.

więcej »