begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

ks. Ryszard Kempiak SDB

Jan – umiłowany uczeń Jezusa. Rozważania biblijne

ISBN: 83-89660-03-2

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2006

Ilosć stron: 246

Cena detal.: 15.75

NAKŁAD WYCZERPANY

Oparte głównie na tekstach zaczerpniętych z Ewangelii synoptycznych, z Dziejów Apostolskich, a przede wszystkim na Ewangelii Janowej, rozważania o św. Janie Apostole, umiłowanym uczniu Jezusa, analizujące etapy jego życia, jego drogę wiary, począwszy od momentu powołania, poprzez towarzyszenie Mistrzowi w Jego wędrówkach, aż po przyjęcie Maryi do siebie pod krzyżem na Kalwarii.