begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

ks. Stefan Koperek CR

Rekolekcje z Janem Chryzostomem

ISBN: 978-83-60967-55-3

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2013

Ilosć stron: 386

Cena detal.: 35.00

Bezpośredni impuls narodzin tej książki stanowiła propozycja wygłoszenia rekolekcji dla księży wschodniego obrządku, którą dość dawno otrzymałem od obecnego Egzarchy Apostolskiego, Biskupa Christo Proykova, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Bułgarskiego. Z czasem Ksiądz Biskup zaproponował poszerzenie tematyki, tak by obejmowała ona nie tylko księży, ale siostry zakonne i świeckich, w tym także młodzież. I stąd zrodziła się myśl, aby całe te rekolekcje przeprowadzić w oparciu o komentarz do Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, na co też wyraźnie wskazuje tytuł: Rekolekcje ze świętym Janem Chryzostomem. Rozważania na kanwie Boskiej Liturgii.

Wychodząc z powyższego założenia, konferencje mają dość różnorodny charakter. Generalnie chodzi o to, aby na poszczególne momenty Boskiej Liturgii spojrzeć w trzech aspektach: historycznym, teologicznym i ascetyczno-duchowym. Kierując się zasadą: lexorandi lex credendi lex vivendi, wybrane szczegóły liturgii omawiane są najprzód w wielkim skrócie dotyczącym ich historycznej genezy i rozwoju, aby następnie wydobyć z nich teologiczne przesłanie, co z kolei wskaże na przełożenie tej teologii na praktykę życia chrześcijańskiego (z Wprowadzenia)