begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: booknote

pages: booknote

prodkindid: 1

Kazimierz Wójtowicz CR

Ikony matematyczne

Miejsce wydania: Kraków

Rok wydania: 2017

Oprawa: miękka

Cena detal.: 13.65

Wszechobecna matematyka wycisnęła swe piętno na kartach Biblii. Szczególnym „wzięciem” cieszą się niektóre liczby, które obarczone są tradycyjnym przesłaniem. Przykładowo: dwa – liczba świadków konieczna do uznania prawdy; trzy –połączenie w jedno początku, środka i końca; wskazuje na doskonałość i pełnię; cztery – najbardziej „ziemska” liczba: cztery strony świata, cztery kierunki wiatru, cztery pory roku; siedem – suma trzech i czterech: nieba i ziemi; liczba absolutu, pełni, doskonałości, świętości, nieskończoności; osiem - liczba rozpoczynająca jakby nowe liczenie; symbolizuje wejście w nową rzeczywistość; dwanaście oznacza pełnię i doskonałość; czterdzieści - liczba próby, wyjątkowego doświadczenia; czas trwania jednego pokolenia. Tak więc liczby w Biblii nie tylko oznaczają (na ogół przybliżone) ilości i miary, ale też pełnią funkcje symboli i w jakiś sposób mogą pomóc w interpretacji zjawisk i przekazów.